Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2015 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 17/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego projektu budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 18/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 19/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 20/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzewnie Nr 21/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzewnie Nr 22/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
 • Zarządzewnie Nr 23/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzewnie Nr 24/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzewnie Nr 25/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2015 r. sprawie upoważnienia Pani Sylwii Smolak do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzewnie Nr 26/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Pani Violetty Czarnasiak do przyznawania Karty Dużej Rodziny
 • Zarządzewnie Nr 27/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 28/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzewnie Nr 29/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 30/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 31/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 32/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 33/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 34/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 35/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 36/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 37/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 38/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu wyborów Zarządów Osiedli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 39/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 40/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 41/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • Zarządzenie Nr 42/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 43/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 44/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 45/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 46/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 47/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 48/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 49/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 50/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 51/VII/15 Burmistrza Namyslowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 52/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 • Zarządzenie Nr 53/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 54/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 55/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 56/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 57/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
 • Zarządzenie Nr 58/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 59/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 60/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 61/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 62/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przekwalifikowania lokali stanowiących mieszkaniowy Zasób Gminy na lokale socjalne
 • Zarządzenie Nr 63/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 64/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (47,6 MB)
 • Zarządzenie Nr 65/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
 • Zarządzenie Nr 66/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 67/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 68/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 69/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 70/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 71/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 72/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 73/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 74/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 75/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 76/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 77/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
 • Zarządzenie Nr 78/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 79/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 80/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 81/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 82/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 83/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 84/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 85/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 86/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 87/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 88/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 89/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 90/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 91/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 92/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 93/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 94/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 95/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 96/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 97/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 98/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 99/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 • Zarządzenie Nr 100/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 101/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem przedstawicieli do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 102/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Namysłowa do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenia Nr 103/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 104/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 105/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zmówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 106/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 107/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 108/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 109/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 110/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 111/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 112/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 113/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia gospodarowania mieniem komunalnym Spółce ADM Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 114/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 115/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 116/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 117/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namyslowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 118/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 119/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
 • Zarządzenie Nr 120/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 121/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 122/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 123/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 124/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 125/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 126/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 127/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 128/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
 • Zarządzenie Nr 129/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 130/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 131/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkownia rolniczego
 • Zarządzenie Nr 132/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 133/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 134/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. rozwoju obszarów wiejskich w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 135/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 136/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej
 • Zarządzenie Nr 137/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 138/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 139/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 140/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wprowadzania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 141/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu
 • Zarządzenie Nr 142/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości zabudowane, oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 143/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 144/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 145/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 146/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 147/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia administrowania mieniem komunalnym Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o.
 • Zarządzenie Nr 148/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 149/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. rozwoju obszarów wiejskich Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 150/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 151/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 152/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 153/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 154/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 155/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 156/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 157/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 158/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 159/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 154/VII/15 Burmistrza Namyslowa w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 160/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 161/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia termninu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 162/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 163/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 164/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 165/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 166/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 167/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 168/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 169/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 170/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2015 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 171/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 172/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 173/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 174/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 175/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem
 • Zarządzenie Nr 176/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 177/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 178/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 179/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 180/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 181/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 182/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 183/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 184/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 185/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 186/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 187/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 188/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 189/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 190/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie cofnięcia udziałów w spółce gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 191/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 192/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 193/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 194/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 188/VII/15 Bursmitrza Namysłowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 195/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 196/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 197/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 198/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 199/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 200/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 201/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 202/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 203/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 204/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 205/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 206/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 207/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 208/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 209/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 210/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 211/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 212/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 213/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2015 rok