Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2015 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.1.2015 Tranzyt ścieków sanitarnych z terenu gm. Domaszowice do miasta Namysłów Zawiadomienie z dn. 21-04-2015 r.
Pismo z dn. 21-04-2015 r.
Postanowienie z dn. 22-05-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 22-05-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 19-06-2015 r.
Decyzja z dn. 21-07-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 21-07-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 09-11-2015 r.
Pismo z dn. 09-11-2015 r.
Postanowienie z dn. 09-12-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 09-12-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 09-12-2015 r.
GK.6220.2.2015 Realizacja punktu skupu złomu, surowców wtórnych i akumulatorów Zawiadomienie z dn. 13-04-2015 r.
Pismo z dn. 13-04-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 19-05-2015 r.
Decyzja z dn. 01-06-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 01-06-2015 r.
GK.6220.3.2015 Instalacja kabiny lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym w Smarchowicach Śląskich przy ul. Żymierskiego 4A Zawiadomienie z dn. 15-04-2015 r.
Pismo z dn. 15-04-2015 r.
Postanowienie z dn. 01-06-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 01-06-2015 r.
GK.6220.4.2015 Przebudowa i rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych Velux NB Polska Sp. z o.o. Namysłów Manufacturing w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 27-04-2015 r.
Pismo z dn. 27-04-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 10-06-2015 r.
Decyzja z dn. 19-06-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 19-06-2015 r.
GK.6220.5.2015 Budowa Parku wiatrowego Smarchowice Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Zawiadomienie z dn. 07-05-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 10-06-2015 r.
Decyzja z dn. 25-06-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 25-06-2015 r.
GK.6220.6.2015 Budowa Parku wiatrowego Smarchowice Śląskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Zawiadomienie z dn. 07-05-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 09-06-2015 r.
Decyzja z dn. 25-06-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 25-06-2015 r.
GK.6220.7.2015 Budowa zakładu usługowego obsługi sprzętu rolniczego Zawiadomienie z dn. 13-05-2015 r.
Pismo z dn. 13-05-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 16-06-2015 r.
Decyzja z dn. 01-07-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 01-07-2015 r.
GK.6220.8.2015 Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu "Diehl Controls Polska" Sp. z o. o. Obwieszczenie z dn. 11-09-2015 r.
Pismo z dn. 11-09-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 02-11-2015 r.
Decyzja z dn. 16-11-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 16-11-2015 r.
GK.6220.9.2015 Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w linii produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) i brykietu oraz w linii do przetwarzania pianki poliuretanowej w Kowalowicach, przy ul. Parkowej 4, działka nr 338/1 Zawiadomienie z dn. 02-11-2015 r.
Pismo z dn. 02-11-2015 r.
Pismo z dn. 08-12-2015 r.
GK.6220.10.2015 Zmiana sposobu użytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zakładu "Diehl Controls Polska" Sp. z o. o. poprzez powiększenie linii produkcyjnej wraz z budową nowych obiektów budowlanych Zawiadomienie z dn. 19-11-2015 r.
Pismo z dn. 19-11-2015 r.
Postanowienie z dn. 17-12-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 17-12-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 17-12-2015 r.
Decyzja z dn. 28-12-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 28-12-2015 r.
GK.6220.13.2014 Przebudowa budynku pieczarkarni na malarnię proszkową Decyzja z dn. 12-01-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 12-01-2015 r.
GK.6220.15.2014 Zmiana sposobu użytkowania placu magazynowego na plac magazynowania złomu (punkt zbierania złomu) Postanowienie z dn. 19-01-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 19-01-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 19-01-2015 r.
Decyzja z dn. 13-02-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 13-02-2015 r.
Decyzja z dn. 24-03-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 24-03-2015 r.
GK.6220.17.2014 Uzyskanie nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów Zawiadomienie z dn. 18-02-2015 r.
GK.6220.18.2014 Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 10 01 02 - (popioły lotne z węgla) w instalacji do produkcji betonu Zawiadomienie z dn. 08-01-2015 r.
Pismo z dn. 08-01-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 06-02-2015 r.
Decyzja z dn. 17-03-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 17-03-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 27-03-2015 r.
Pismo z dn. 03-04-2015 r.
GK.6220.21.2012 Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej Postanowienie z dn. 11-02-2015 r.
Obwieszczenie z dn. 11-02-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 27-02-2015 r.
Decyzja z dn. 08-04-2015 r.
Ogłoszenie z dn. 08-04-2015 r.
Zawiadomienie z dn. 28-04-2015 r.