Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2015 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
17-12-2015 28-12-2015 10:00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty - część 1 | Informacja o wyborze oferty - część 2 | Informacja o wyborze oferty - część 3 | Informacja o wyborze oferty - część 4 | Informacja o unieważnieniu
08-12-2015 16-12-2015 10:00 Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
07-12-2015 15-12-2015 10:00 Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
24-11-2015 08-12-2015 10:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiana treści SIWZ | Odpowiedź na zapytanie i zmiana treści SIWZ | Informacja o wyborze oferty
24-11-2015 03-12-2015 09:00 Przewozy szkolne na rok 2016 obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
13-10-2015 19-10-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego fontanny w Rynku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
02-10-2015 12-10-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego fontanny w Rynku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu postępowania
30-09-2015 08-10-2015 09:00 Dzierżawa sztucznego lodowiska
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
30-09-2015 08-10-2015 09:00 Dostawa aparatu ultrasonograficznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja o wyborze oferty
15-09-2015 24-09-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego fontanny w Rynku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu postępowania
15-09-2015 24-09-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego Ratusza miejskiego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół
15-09-2015 24-09-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół
31-08-2015 17-09-2015 09:00 Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiana treści SIWZ | Odpowiedź na zapytanie i zmiana treści SIWZ | Informacja o wyborze oferty
24-08-2015 04-09-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu dla kościoła pomocniczego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Odpowiedź na zapytanie | Protokół z przeprowadzonego postępowania
21-08-2015 01-09-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
21-08-2015 02-09-2015 09:00 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Namysłów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 r.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
20-08-2015 31-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego kościoła filialnego p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu postępowania
20-08-2015 31-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gaśniczej w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
18-08-2015 28-08-2015 10:00 Wykonanie programu prac konserwatorskich i kosztorysowych renowacji organów w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
18-08-2015 28-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego mauzoleum rodowego ob. kaplica przedpogrzebowa przy kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu zapytania
18-08-2015 28-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gaśniczej w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu zapytania
18-08-2015 28-08-2015 10:00 Wykonanie programu prac konserwatorskich i kosztorysowych renowacji tryptyku w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
17-08-2015 27-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego Ratusza miejskiego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu zapytania
17-08-2015 27-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji zabytkowych murów obronnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu zapytania
17-08-2015 27-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego fontanny w Rynku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Informacja o unieważnieniu zapytania
14-08-2015 25-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego kościoła pomocniczego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
14-08-2015 25-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gaśniczej w kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
14-08-2015 25-08-2015 10:00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gaśniczej w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Protokół z przeprowadzonego postępowania
05-08-2015 14-08-2015 9:00 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Namysłów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 r.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja o unieważnieniu postępowania
30-03-2015 14-04-2015 9:00 Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ cz. 1 (36,7 MB) | SIWZ cz. 2 (25,5 MB) | Odpowiedż na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja o wyborze oferty
30-03-2015 22-04-2015 9:00 Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Odpowiedź na zapytanie i zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Odpowiedź na zapytanie i zmiana treści SIWZ | Informacja o wyborze oferty
12-02-2015 20-02-2015 9:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie gruntów niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty - część 1 | Informacja o wyborze oferty - część 2