Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogólnokrajowe referendum

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, zostało ono wyznaczone na dzień 6 września 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 159/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 154/VII/15 Burmistrza Namyslowa w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  • Zarządzenie Nr 154/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  • Zarządzenie Nr 119/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  • Uchwała Nr 101/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  • Zgłoszenie kandydata(ów) na członka(członków) obwodowej komisji do spraw referendum w gminie Namysłów
  • Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.
  • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym