Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.7.2015 Namysłów, dnia 21.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  2) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4,
  3) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  4) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  5) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  6) skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • obowiązuje:
  do 04-09-2015 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  24-08-2015
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  24-08-2015 11:42
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1265
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×