Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - próbka pobrana w dniu 8 września 2015 r.

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 t.j.) informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, na podstawie sprawozdań z badań pobranej w dniu 8 września 2015 r. wody, stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
/-/ Roman Kania

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2015
  przez: Aleksander Polan
 • opublikowano:
  27-10-2015 10:57
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1698
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu