Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2016 roku

W dniu 10 listopada 2015 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 199/VII/15 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 151/VII/15 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 152/VII/15 uchwaliła budżet gminy na 2016 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 77 710 514,13 zł, natomiast wydatki na poziomie 89 952 134,80 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 12 241 620,67 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2016 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2016 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2016 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2016 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 roku
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2016 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2016 rok, o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2016 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2016 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
 • Uchwała Nr 516/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 517/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 518/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 50/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 6/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2035 Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 282/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 9 września 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za I półrocze 2016 r.
 • Uchwała Nr 166/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 rok