Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.10.2015 Namysłów, dnia 18.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Zbigniewowi Nytce.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podsumowanie działalności Burmistrza Namysłowa w 2015 r.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Pani Annie Kos,
  2) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2016 roku,
  3) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
  4) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  5) wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) skargi na działanie sołtysa wsi Mikowice,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
  9) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  10) uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2015
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  18-12-2015 09:55
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1854
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu