Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2016 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.14.2016.AP Budowa drogi wraz z chodnikiem na terenie Smarchowic Wielkich dz. nr 366, 365 i 370 Zawiadomienie z dn. 15-01-2016 r.
Pismo z dn. 15-01-2016 r.
Postanowienie z dn. 09-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 09-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 09-02-2016 r.
Decyzja z dn. 25-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 25-02-2016 r.
GK.6220.16.2016.IK Przebudowa stacji paliw w Bukowie Śląskiej - budowa nowego pawilonu, rozbudowa wiaty Zawiadomienie z dn. 01-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 02-03-2016 r.
Decyzja z dn. 21-03-2016 r.
Ogłoszenie z dn. 21-03-2016 r.
GK.6220.17.2016.IK Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej Zawiadomienie z dn. 22-02-2016 r.
Postanowienie z dn. 23-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 23-02-2016 r.
GK.6220.18.2016.IK Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - kanał południowy Ziemiełowice - Smarchowice Wielkie Zawiadomienie z dn. 10-03-2016 r.
Pismo z dn. 10-03-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 15-04-2016 r.
Postanowienie z dn. 15-04-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 15-04-2016 r.
Decyzja z dn. 23-05-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 23-05-2016 r.
GK.6220.19.2016.IK Rozbudowa budynku Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 08-04-2016 r.
Pismo z dn. 08-04-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 17-05-2016 r.
Decyzja z dn. 08-06-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 08-06-2016 r.
GK.6220.20.2016.AP Budowa beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla Browaru Namysłów Sp. z o.o. Zakładu produkcyjnego w Namysłowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 26 Zawiadomienie z dn. 08-04-2016 r.
Pismo z dn. 08-04-2016 r.
Postanowienie z dn. 24-05-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 24-05-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 24-05-2016 r.
Decyzja z dn. 20-06-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 20-06-2016 r.
GK.6220.22.2016.IK Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Pokój - GPZ Namysłów Zawiadomienie z dn. 25-04-2016 r.
Pismo z dn. 25-04-2016 r.
Postanowienie z dn. 08-07-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 08-07-2016 r.
Obwieszczenie z dn. 04-08-2016 r.
Decyzja z dn. 12-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 12-09-2016 r.
Postanowienie z dn. 29-09-2016 r.
GK.6220.23.2016.IK Przebudowa i adaptacja części hali produkcyjnej na laboratorium badawczo - rozwojowe zgodne z profilem produkcji - przedmiotem działalności spółki Zawiadomienie z dn. 30-05-2016 r.
Pismo z dn. 30-05-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 05-07-2016 r.
Decyzja z dn. 20-07-2016 r.
Ogłoszenie z dn. 20-07-2016 r.
GK.6220.24.2016.AP Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Zawiadomienie z dn. 20-05-2016 r.
Pismo z dn. 20-05-2016 r.
Postanowienie z dn. 29-06-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 29-06-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 14-07-2015 r.
Decyzja z dn. 08-08-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 08-08-2016 r.
GK.6220.25.2016.IK Budowa stawu rybnego karpiowego "MŁYNEK" na działce nr 416, obręb 0057 Nowe Smarchowice Zawiadomienie z dn. 31-05-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 13-07-2016 r.
Decyzja z dn. 11-08-2016 r.
Ogłoszenie z dn. 11-08-2016 r.
GK.6220.26.2016.IK Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska w Gminie Namysłów Zawiadomienie z dn. 21-06-2016 r.
Pismo z dn. 21-06-2016 r.
Postanowienie z dn. 20-07-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 20-07-2016 r.
Obwieszczenie z dn 17-08-2016 r.
Decyzja z dn. 30-08-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 30-08-2016 r.
GK.6220.27.2016.AP Przebudowa i adaptacja pałacu w Rychnowie na nowoczesną placówkę opieki nad osobami zależnymi Zawiadomienie z dn. 22-06-2016 r.
Pismo z dn. 22-06-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 25-08-2016 r.
Decyzja z dn. 20-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 20-09-2016 r.
GK.6220.28.2016.SZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe Zawiadomienie z dn. 06-07-2016 r.
Pismo z dn. 13-07-2016 r.
Postanowienie z dn. 10-11-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 10-08-2016 r.
Obwieszczenie z dn 10-08-2016 r.
Decyzja z dn. 31-08-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 31-08-2016 r.
GK.6220.30.2016.SZ Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego Zawiadomienie z dn. 09-08-2016 r.
Pismo z dn. 09-08-2016 r.
Postanowienie z dn. 27-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 27-09-2016 r.
GK.6220.31.2016.SZ Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego województwa opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze gminy Namysłów Zawiadomienie z dn. 05-08-2016 r.
Pismo z dn. 05-08-2016 r.
Postanowienie z dn. 01-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 01-09-2016 r.
Obwieszczenie z dn. 16-09-2016 r.
Decyzja z dn. 21-10-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 21-10-2016 r.
GK.6220.32.2016.SZ Rozbudowa zakładu produkcyjnego w zakresie budowy instalacji ciekłego azotu Zawiadomienie z dn. 23-09-2016 r.
Pismo z dn. 23-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 28-10-2016 r.
Decyzja z dn. 01-12-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 01-12-2016 r.
GK.6220.33.2016.SZ Remont wieży pałacowej i parku w Ośrodku leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w celu zwiększenia dostępności do dziedzictwa kulturowego regionu Zawiadomienie z dn. 15-09-2016 r.
Pismo z dn. 15-09-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 06-10-2016 r.
Decyzja z dn. 07-11-2016 r.
Ogłoszenie z dn. 07-11-2016 r.
GK.6220.34.2016.SZ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej Zawiadomienie z dn. 18-11-2016 r.
Pismo z dn. 18-11-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 13-12-2016 r.
GK.6220.35.2016.SZ Renowacja kluczowych zabytków architektury sakralnej na obszarze północnej części Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji Zawiadomienie z dn. 22-11-2016 r.
Pismo z dn. 22-11-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 21-12-2016 r.
GK.6220.36.2016.SZ Rozbudowa stacji zgazowania azotu Zawiadomienie z dn. 13-12-2016 r.
Pismo z dn. 13-12-2016 r.
GK.6220.37.2016.SZ Utworzenie centrum bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 09-12-2016 r.
Pismo z dn. 09-12-2016 r.
GK.6220.1.2015 Tranzyt ścieków sanitarnych z terenu gm. Domaszowice do miasta Namysłów Decyzja z dn. 11-01-2016 r.
Ogłoszenie z dn. 11-01-2016 r.
GK.6220.9.2015 Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w linii produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny) i brykietu oraz w linii do przetwarzania pianki poliuretanowej w Kowalowicach, przy ul. Parkowej 4, działka nr 338/1 Obwieszczenie z dn. 11-01-2016 r.
Decyzja z dn. 04-02-2016 r.
Zawiadomienie z dn. 04-02-2016 r.