Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2016 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 214/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 215/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 216/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych
 • Zarządzenie Nr 217/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 218/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 219/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 220/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 221/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 222/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 223/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 224/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 225/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 226/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 227/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
 • Zarządzenie Nr 228/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 229/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 230/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 231/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 232/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 233/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
 • Zarządzenie Nr 234/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
 • Zarządzenie Nr 235/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 236/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 237/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 238/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 239/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia regulaminu określającego jego organizację i tryb pracy
 • Zarządzenie Nr 240/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 241/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 242/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 243/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 244/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 245/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 246/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 247/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 248/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości Urzędu w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 249/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na dotacjie z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 250/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 251/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego"
 • Zarządzenie Nr 252/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 253/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 254/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 255/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 256/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 257/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Namysłowa
 • Zarządzenie Nr 258/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 259/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 260/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 261/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 262/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 263/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 264/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 265/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 266/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 267/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 268/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie
 • Zarządzenie Nr 269/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 270/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 271/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 272/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 273/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 274/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 275/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 276/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 277/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 278/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 279/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzanie Nr 280/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 281/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  na lata 2016 - 2018
 • Zarządzenie Nr 282/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 283/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 284/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie Nr 285/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 286/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 287/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 288/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 289/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 290/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 291/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 292/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 293/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 294/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 295/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 296/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 297/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 298/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 299/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 300/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 301/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 302/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czewrca 206 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 303/VII/16 Burmistrza Namysłowie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego
 • Zarządzenie Nr 304/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 305/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 306/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 307/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 308/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 309/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 310/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 311/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 312/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 313/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 314/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 315/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 316/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 317/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 318/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 319/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem garaży i komórek
 • Zarządzenie Nr 320/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 321/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 322/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 323/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 324/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku ucznia
 • Zarządzenie Nr 325/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 326/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 327/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 328/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 329/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 330/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 331/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 332/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 333/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 334/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 335/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2016 r. sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 336/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 337/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 338/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 339/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 340/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 341/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 342/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Woskowicach Małych
 • Zarządzenie Nr 343/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 344/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Namysłów na lokale socjalne
 • Zarządzenie Nr 345/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 346/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 347/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 348/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 349/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 350/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 351/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 352/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2016 r.  w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 353/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 354/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 355/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 356/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 357/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 358/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 359/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 360/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 361/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 362/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 363/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. rolnictwa w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 364/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 365/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 366/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 367/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 368/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 369/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 370/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 371/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenia Nr 372/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 373/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 374/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 375/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 376/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 377/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 378/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 379/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 380/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 381/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 382/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 383/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 384/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 385/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 386/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 387/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2016 rok