Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2016 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
23-12-2016 02-01-2017 10:00 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów w ramach zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
21-12-2016 29-12-2016 10:00 Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
21-12-2016 29-12-2016 10:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
12-12-2016 20-12-2016 10:00 Przewozy szkolne na rok 2017 obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
08-12-2016 27-12-2016 10:00 Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (34,4 MB) | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
29-11-2016 08-12-2016 10:00 Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. 1 | Informacja o wyborze oferty - cz. 2 | Informacja o wyborze oferty - cz. 3 | Informacja o wyborze oferty - cz. 4
16-11-2016 05-12-2016 10:00 Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. B. Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. S. Reymonta w Namysłowie oraz modernizację oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie (Rozmiar: 687,3 MB - ze względu na wielkość załącznika został usunięty z serwera) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
10-11-2016 22-11-2016 10:00 Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja o zmianie treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. 1 | Informacja o wyborze oferty - cz. 2 | Informacja o wyborze oferty - cz. 3 | Informacja o wyborze oferty - cz. 4 | Informacja o wyborze oferty - cz. 5 | Informacja o wyborze oferty - cz. 6 | Informacja o wyborze oferty - cz. 7 | Informacja o wyborze oferty - cz. 8 | Informacja o wyborze oferty - cz. 9 | Informacja o wyborze oferty - cz. 10 | Informacja o wyborze oferty - cz. 11 | Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. 12 | Informacja o wyborze oferty - cz. 13 | Informacja o wyborze oferty - cz. 14
31-10-2016 10-11-2016 10:00 Realizacja zajęć dydaktycznych w formie pozalekcyjnej i pozaszkolnej na terenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21-10-2016 02-11-2016 10:00 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do budowy placu zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: "Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu" oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadań: budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
12-10-2016 31-10-2016 10:00 Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty | Informacja o unieważnieniu postępowania
04-10-2016 21-10-2016 10:00 Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. B. Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. S. Reymonta w Namysłowie oraz modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
31-05-2016 08-06-2016 14:00 Wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2016-2026
Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe | Oświadczenie | Zawiadomienie o wyniku postępowania
13-05-2016 31-05-2016 10:00 Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (33 MB) | Informacja o wyborze oferty
12-05-2016 30-05-2016 10:00 Modernizacja świetlicy w Mikowicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja o wyborze oferty
11-04-2016 26-04-2016 10:00 Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (42,5 MB) | Odpowiedź na zapytanie | Informacja o wyborze oferty
08-04-2016 06-06-2016 10:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 27.841.460,00 zł z czego:
1) w 2016 roku do kwoty 15.766.476,00 zł z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 12.241.620,67 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 3.524.855,33 zł;
2) w 2017 roku do kwoty 12.074.984,00 zł z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.254.548,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4.820.436,00 zł
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie i zmiana treści SIWZ | Sprostowanie ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
07-04-2016 18-04-2016 10:00 Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
01-04-2016 11-04-2016 10:00 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do modernizacji placu zabaw w "Parku im. Kopernika" w Namysłowie w ramach zadania: "Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja o wyborze oferty
31-03-2016 18-04-2016 10:00 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ - cz. 1 (50,6 MB) | SIWZ - cz. 2 (24,2 MB) | SIWZ - cz. 3 (57,6 MB) | SIWZ - cz. 4 | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
24-03-2016 08-04-2016 11:00 Modernizacja świetlicy w Mikowicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty
11-03-2016 21-03-2016 10:00 Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o konkursie | Regulamin konkursu | Informacja o unieważnieniu konkursu
09-02-2016 24-02-2016 10:00 Przebudowa świetlicy w Brzezinkach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
19-01-2016 27-01-2016 10:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2016 roku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o wyborze oferty