Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,
budynek A, pok. 3 i 19, tel. 77 419-03-67 (wymiar) lub 77 419-03-16 (księgowość).

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie do opodatkowania gruntów leśnych i zmian mających wpływ na wysokość podatku przez:

 • osoby fizyczne:
  • informacja o lasach wraz z załącznikami, sporządzona na formularzach wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  • wydanie decyzji,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej:
  • deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami do dnia 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • wpłata podatku w ratach proporcjonalnych bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.