Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,
budynek A, pok. 3, tel. 77 419-03-16.

Sposób załatwienia sprawy:

 • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego zadeklarować do opodatkowania posiadany środek transportowy,
 • obowiązek podatkowy powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany),
 • wpłata podatku bez wezwania w 2 ratach: 15 luty, 15 wrzesień.

Wymagane dokumenty:

 • umowa kupna -  sprzedaży, faktura,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • deklaracja.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas oczekiwania:

Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn zm.).

Metryczka
 • opublikowano:
  02-02-2016 10:10
  przez: Sławomir Stramski
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 15:38
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2051
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu