Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Innych Opłat,
budynek A, pok. 3, tel. 77 419-03-16.

Sposób załatwienia sprawy:

  • przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych, rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę. oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych,
  • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Podanie wraz z załącznikami. W uzasadnieniu podania należy szczegółowo opisać sytuację majątkową i materialną rodziny, podać źródła i wysokość dochodów, informację o korzystaniu ze środków pomocy społecznej, wskazać okoliczności, które uniemożliwiają uregulowanie należności podatkowej.

Czas oczekiwania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.