Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów (w tym dla nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, wcześniej zatrudniony

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 1b, tel. 774190390

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej,
  • dokumenty potwierdzające występowanie przyczyn uprawniających nauczyciela do otrzymania świadczenia pomocy zdrowotnej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski nauczycieli rozpatrywane są co najmniej raz na kwartał.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
  • Uchwała Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r.  w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 509).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

A