Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

USTALENIE INNEGO TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 38, tel. 77 419-03-77.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Burmistrza ustalająca termin zapłaty.

Wymagane dokumenty:

Wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 14 dni.

Inne informacje istotne dla interesantów:

Zgodnie z ustawą opłatę wnosi się bez dodatkowych wezwań do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Ustalony na wniosek inny termin zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

BONIFIKATA

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. nr 34, tel. 77 419-03-77.

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie 50% bonifikaty.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem,
 • udokumentowanie liczby członków rodziny,
 • udokumentowanie dochodów członków rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 14 dni.

Inne informacje istotne dla interesantów:

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości udziela się jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Korzystają z nich osoby, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedniego.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2016
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  16-05-2016 13:02
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  30-05-2016 14:35
  przez: Grzegorz Kardaś
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1046
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu