Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naliczanie opłat planistycznych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 38, tel. 77 419-03-75.

Sposób załatwienia sprawy:

  • akt notarialny sprzedaży nieruchomości,
  • przygotowanie informacji z planu przestrzennego zagospodarowania,
  • zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu,
  • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony w przypadku obniżenia wartości nieruchomości. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, adres, lokalizację, numer i powierzchnię działki, numer aktu notarialnego i decyzji.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Ok. 4 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.