Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 35, tel. 77 419-03-76.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek posiadacza psa zawierający oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania,
  • pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
  • pisemna informacja o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

Opłata 82,00 zł. Wpłata na konto Urzędu nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwiania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856).

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.