Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 35 i 34, tel. 77 419-03-75 i 77 419-03-77.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • oświadczenie o posiadaniu gruntów gospodarstw rolnych,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej,
  • oświadczeni o dzierżawie gruntów rolnych w przypadku posiadania dzierżawy.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 30 dni.

Inne informacje istotne dla interesantów:

W związku z brakiem kodu CN na fakturach stanowiących podstawę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Namysłowie zawiadamia o konieczności zamieszczania kodu CN na wyżej wymienionych fakturach.

Procedura ta zapobiegnie powstawaniu wątpliwości co do prawidłowości przyjętych do rozliczenia faktur, ponadto pozwoli na pełną identyfikację rodzaju paliwa używanego w procesie produkcji rolnej. Procedura ta zgodna będzie z wystąpieniem pokontrolnym wystosowanym przez Wojewodę Opolskiego dnia 25 czerwca 2013 r., po przeprowadzonej kontroli problemowej mającej na celu m.in. sprawdzenie wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w roku 2012 na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.).