Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 37, tel. 77 419-03-74.

Sposób załatwienia sprawy:

 • wizja lokalna pracownika,
 • rozpatrzenie wniosku,
 • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością (wypis z księgi wieczystej), nazwę i gatunek drzewa, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 1,30 m, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwiania:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). W przypadku usuwania drzew w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nalicza się opłaty za usuwanie drzew lub krzewów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.).

Tryb odwołania:

Przysługuje odwołanie od decyzji za pośrednictwem organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2016
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  16-05-2016 13:47
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 4137
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×