Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o zmianie sposobu użytkowania, zaświadczenie o zgodności lokalizacji zamierzonej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 38, tel. 77 419-03-73.

Sposób załatwienia sprawy:

  • zaświadczenie o zmianie sposobu użytkowania obiektu pod kątem zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie o zgodności lokalizacji zamierzonej działalności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, sporządzony przez wnioskodawcę z określeniem zakresu prac oraz docelową funkcją budynku z jego dokładną lokalizacją na mapie.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Wpłata na konto Urzędu nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia:

Do 7 dni.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.).