Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie wstępnych projektów podziału działki

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
budynek B, pok. 38, tel. 77 419-03-73.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaopiniowanie możliwości podziału działki pod kątem zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, który sporządza wnioskodawca z określeniem: celu podziału nieruchomości, przeznaczenia działki po podziale oraz sposobu dostępu do drogi publicznej,
 • wstępny projekt podziału działki w trzech egzemplarzach, który będzie zawierał:
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
  • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
  • wypis z rejestru gruntów.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).