Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 10, tel. 77 419-03-50.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty):

 • formularz musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji,
 • formularz przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Metryczka
 • opublikowano:
  10-06-2016 13:54
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 11:55
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1782
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×