Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • Prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności).
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

  • Za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł.
  • Za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17,00 zł.

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem organu I instancji.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.