Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2016 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2016.BZ Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa
Or.1710.2.2016.BZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład (...)
Or.1710.3.2016.BZ Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 rok
Or.1710.4.2016.BZ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Or.1710.5.2016.BZ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.7.2016.BZ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny przystanków autobusowych usytuowanych na terenie gminy Namysłów w miejscowościach: Namysłów, Ziemiełowice i Jastrzębie
Or.1710.8.2016.BZ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.9.2016.BZ Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
Or.1710.10.2016.BZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład (...)
Or.1710.11.2016.BZ Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2015 r. z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch" - edycja 2015 oraz zadania inwestycyjnego dofinansowanego z rezerwy ogólnej budżetu państwa
Or.1710.12.2016.BZ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.14.2016.BZ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.15.2016.BZ Archiwum Państwowe w Opolu Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie Przestrzeganie przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach
Or.1710.16.2016.BZ Wojewoda Opolski Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Kontrola doraźna w związku z pismem Rzecznika Praw Dziecka z dnia 27 września 2016 r.
Or.1710.17.2016.BZ Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Żłobek w Namysłowie Kontrola ogólna
W związku z ustawą o ochronie danych osobowych strony 2-8 zostały wyłączone z publikacji.