Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.95.2016 Namysłów, dnia 16.11.2016 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu X sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz § 5 pkt 4 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję X sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Namysłowskim Ośrodku Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2 w Namysłowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów dot. przystąpienia NRS do organizacji.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NRS Nr 2/I/16 z 23 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Namysłów na realizację celów i zadań zawartych w Statucie NRS.
  5. Informacja z przebiegu badań lekarskich Seniorów w ramach "Białej Soboty".
  6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad X sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Kazimierz Kos