Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2017 roku

W dniu 14 listopada 2016 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 360/VII/16 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 593/VII/16 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 594/VII/16 uchwaliła budżet gminy na 2017 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 96 099 649,12 zł, natomiast wydatki na poziomie 109 956 484,61 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 13 856 835,49 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2017 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2017 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2017 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2017 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2017 roku
 • Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2017 roku, o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy Namysłów za 2017 rok, o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2017 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2017 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2017 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 • Uchwała Nr 512/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r.
 • Uchwała Nr 513/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r.
 • Uchwała Nr 514/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 27/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 64/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r.
 • Uchwała Nr 305/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 • Uchwała Nr 121/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2017 rok