Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2017 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.1.2017.SZ Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych realizowanej na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach administracyjnych m. Namysłów (woj. Opolskie, pow. Namysłowski) Pismo z dn. 26-01-2017 r.
Ogłoszenie z dn. 26-01-2017 r.
Pismo z dn. 23-06-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 25-07-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 07-09-2017 r.
Decyzja z dn. 28-09-2017 r.
Ogłoszenie z dn. 28-09-2017 r.
GK.6220.2.2017.SZ Rozbudowa stacji zgazowania azotu Zawiadomienie z dn. 27-01-2017 r.
Pismo z dn. 27-01-2017 r.
Pismo z dn. 22-03-2017 r.
Postanowienie z dn. 04-04-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-04-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 04-04-2017 r.
Decyzja z dn. 20-04-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 20-04-2017 r.
GK.6220.3.2017.SZ Punkt zbierania katalizatorów i akumulatorów oraz surowców wtórnych, odpadów i złomów metalicznych Zawiadomienie z dn. 01-03-2017 r.
Pismo z dn. 01-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 19-04-2017 r.
Decyzja z dn. 04-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-05-2017 r.
GK.6220.4.2017.SZ Budowie kotłowni na biomasę wraz z silosem i infrastrukturą zewnętrzną, w ramach przebudowy i rozbudowy Fabryki Okien Połaciowych Velux Nb Polska Sp. z o. o. Namysłów Manufacturing przy ul. Oleśnickiej 12 w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 08-02-2017 r.
Pismo z dn. 08-02-2017 r.
Pismo z dn. 29-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 20-04-2017 r.
Decyzja z dn. 30-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 30-05-2017 r.
GK.6220.5.2017.SZ Utworzenie centrum bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie Decyzja z dn. 25-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 25-01-2017 r.
GK.6220.6.2017.SZ Renowacja kluczowych zabytków architektury sakralnej na obszarze północnej części Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji Decyzja z dn. 25-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 25-01-2017 r.
GK.6220.7.2017.SZ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie Pismo z dn. 25-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 25-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 22-02-2017 r.
Decyzja z dn. 16-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 16-03-2017 r.
GK.6220.8.2017.SZ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych Postanowienie z dn. 27-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 27-01-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 30-01-2017 r.
Decyzja z dn. 13-02-207 r.
Zawiadomienie z dn. 13-02-2017 r.
GK.6220.9.2017.SZ Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 17-03-2017 r.
Pismo z dn. 17-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 11-04-2017 r.
Decyzja z dn. 27-04-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 27-04-2017 r.
GK.6220.12.2017.SZ Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego Obwieszczenie z dn. 22-02-2017 r.
Decyzja z dn. 16-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 16-03-2017 r.
GK.6220.14.2017.SZ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej Zawiadomienie z dn. 16-03-2017 r.
Pismo z dn. 16-03-2017 r.
GK.6220.15.2017.SZ Instalacja kabiny lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym w Smarchowicach Śląskich przy ul. Żymierskiego 4A Zawiadomienie z dn. 11-04-2017 r.
Decyzja z dn. 26-04-2017 r.
Ogłoszenie z dn. 26-04-2017 r.
GK.6220.17.2017.SZ Termomodernizacja Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przy Pl. Wolności 1 Zawiadomienie z dn. 30-03-2017 r.
Pismo z dn. 30-03-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 20-04-2017 r.
Decyzja z dn. 02-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 02-05-2017 r.
GK.6220.18.2017.SZ Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 36/31 k. m,.2 obręb Minkowskie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie Zawiadomienie z dn. 13-04-2017 r.
Pismo z dn. 13-04-2017 r.
Postanowienie z dn. 16-05-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 16-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-08-2017 r.
Decyzja z dn. 22-08-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 22-08-2017 r.
GK.6220.19.2017.SZ Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Zawiadomienie z dn. 12-04-2017 r.
Pismo z dn. 12-04-2017 r.
Postanowienie z dn. 10-05-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 10-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-08-2017 r.
Decyzja z dn. 22-08-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 22-08-2017 r.
GK.6220.20.2017.SZ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemiełowice w km 45+800 - 49+200 Zawiadomienie z dn. 13-04-2017 r.
Pismo z dn. 13-04-2017 r.
Postanowienie z dn. 11-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 11-05-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 23-06-2017 r.
Decyzja z dn. 25-07-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 25-07-2017 r.
GK.6220.21.2017.SZ Budowa studni głębinowej wraz ze Stacją uzdatniania wody w formule "zaprojektuj i wykonaj" w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Zawiadomienie z dn. 19-04-2017 r.
Pismo z dn. 19-04-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 12-05-2017 r.
Decyzja z dn. 30-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 30-05-2017 r.
GK.6220.22.2017.SZ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie w km 43+420 – 45+800 Zawiadomienie z dn. 28-04-2017 r.
Pismo z dn. 28-04-2017 r.
Postanowienie z dn. 31-05-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 31-05-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 31-05-2017 r.
Decyzja z dn. 21-06-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 21-06-2017 r.
GK.6220.31.2017.SZ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 10-07-2017 r.
Pismo z dn. 10-07-2017 r.
GK.6220.32.2017.SZ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie w km 43+420 – 45+800 Zawiadomienie z dn. 18-07-2017 r.
Pismo z dn. 18-07-2017 r.
Postanowienie z dn. 04-09-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-09-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 21-09-2017 r.
Decyzja z dn. 06-10-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 06-10-2017 r.
GK.6220.33.2017.DM Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Zawiadomienie z dn. 18-09-2017 r.
Pismo z dn. 18-09-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 02-11-2017 r.
Pismo z dn. 10-11-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 21-12-2017 r.
GK.6220.34.2017.DM Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Ogłoszenie z dn. 18-09-2017 r.
Pismo z dn. 18-09-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 02-11-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 21-12-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 29-12-2017 r.
GK.6220.36.2017.DM Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego Zawiadomienie z dn. 28-12-2017 r.
Pismo z dn. 28-12-2017 r.
GK.6220.38.2016.SZ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych Zawiadomienie z dn. 03-01-2017 r.
Pismo z dn. 03-01-2017 r.
GK.6220.37.2016.SZ Utworzenie centrum bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 04-01-2017 r.
GK.6220.34.2016.SZ Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej Decyzja z dn. 04-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 04-01-2017 r.
GK.6220.3.2015.AP Instalacja kabiny lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym w Smarchowicach Śląskich przy ul. Żymierskiego 4A Postanowienie z dn. 02-01-2017 r.
Zawiadomienie z dn. 02-01-2017 r.
Obwieszczenie z dn. 02-01-2017 r.
Pismo z dn. 02-01-2017 r.