Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2017 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 388/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana (dane usunięte) oraz ustalenia regulaminu mediacji.
 • Zarządzenie Nr 389/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 390/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 391/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 392/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 393/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 394/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 395/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 396/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu "I Turnieju Kwitnącej Jabłoni w Gminie Namysłów 2017"
 • Zarządzenie Nr 397/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku ucznia
  W związku z ustawą o ochronie danych osobowych treść aktu została wyłączona z publikacji.
 • Zarządzenie Nr 398/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 399/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 400/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 401/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 402/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 403/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 404/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 405/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad i cen publikacji reklam i ogłoszeń w Gazecie Namysłowskiej
 • Zarządzenie Nr 406/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 407/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania w postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli
 • Zarządzenie Nr 408/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 409/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 410/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 411/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 412/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 413/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 414/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 415/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 416/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 417/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 418/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 419/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 420/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
 • Zarządzenie Nr 421/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 422/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 423/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 424/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 425/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Krzysztofa Torka oraz ustalenia regulaminu mediacji
 • Zarządzenie Nr 426/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 427/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 428/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 429/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 430/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 431/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. współpracy z organami kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 432/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności parkingowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 433/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłączenia budynku przy ul. Dubois 11 Namysłowie w sprawie wyłączenia budynku przy ul. Dubois 11 Namysłowie z zasobów mieszkaniowych Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 434/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 435/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 436/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 437/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 438/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 439/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 440/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 441/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p.poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 442/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 443/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 444/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 445/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 446/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 447/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 448/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 449/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 450/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 451/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 452/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 453/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 454/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 455/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 456/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 457/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 458/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 459/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 460/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 461/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 462/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 463/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 464/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 465/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 466/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 467/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 468/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. oświaty i kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 469/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości Urzędu w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 470/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 471/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 472/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 473/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 474/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 475/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 476/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 477/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 478/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Namysłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i W czasie wojny"
 • Zarządzenie Nr 479/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 480/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika i będących mieszkańcami Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 481/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 482/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 483/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 484/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 485/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 486/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 487/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 488/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 489/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 490/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 491/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 492/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 493/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 494/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 495/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 496/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 497/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 498/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 499/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 500/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 501/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 502/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 503/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 504/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 505/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 506/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 507/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 508/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 509/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 510/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 511/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 512/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 513/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 514/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie oraz określenia regulaminu konkursu
 • Zarządzenie Nr 515/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 516/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 517/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 518/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 519/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów" w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 520/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 521/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 522/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika i będących mieszkańcami Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 523/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 524/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 525/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 526/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 października 2017 r. w sprawie dzierżawy i użyczenia gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 527/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów"
 • Zarządzenie Nr 528/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 529/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa w Baldwinowicach
 • Zarządzenie Nr 530/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 531/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej i dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 532/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 533/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 534/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 535/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 536/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 537/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 538/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 539/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 484/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 540/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 541/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 542/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 543/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 544/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 545/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 546/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 547/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 548/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzenie Nr 549/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 550/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 551/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 552/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 553/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 554/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 555/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 556/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 557/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 558/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 559/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 560/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację w latach 2018 - 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie"
 • Zarządzenie Nr 561/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 562/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 563/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 564/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 565/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 566/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 567/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 568/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok