Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2017 roku

Plany postępowań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
29-12-2017 15-01-2018 10:00 Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
21-12-2017 08-01-2018 10:00 Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie - Etap I Przebudowa ul. M. Kopernika i S. Moniuszki w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
04-12-2017 13-12-2017 10:00 Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04-12-2017 14-12-2017 10:00 Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
20-11-2017 06-12-2017 10:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów w zakresie:
1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
5) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
6) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
08-11-2017 22-11-2017 10:00 Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytania | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27-10-2017 13-11-2017 10:00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowalowicach w ramach zadania "Budowa drogi w Kowalowicach"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ (54 MB) | Informacja o unieważnieniu postępowania
25-10-2017 04-12-2017 10:00 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24-10-2017 15-11-2017 10:00 Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ (46,2 mb) | Odpowiedź na zapytanie | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. 1 | Informacja o wyborze oferty - cz. 2 | Informacja o wyborze oferty - cz. 3 | Informacja o wyborze oferty - cz. 4 | Informacja o wyborze oferty - cz. 5
28-09-2017 16-10-2017 10:00 Modernizacja sanitariatów w budynku "A" w ramach zadania p.n. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
14-09-2017 02-10-2017 10:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (33 MB) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
25-08-2017 13-09-2017 10:00 Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie - Etap I Przebudowa ul. M. Kopernika i S. Moniuszki w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (223 MB) | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
17-08-2017 05-09-2017 10:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
03-08-2017 18-08-2017 10:00 Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie - Etap I Przebudowa ul. M. Kopernika i S. Moniuszki w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (223 MB) | Informacja o unieważnieniu postępowania
01-08-2017 24-08-2017 10:00 Rozbudowa ulicy Kresowej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
13-07-2017 01-08-2017 10:00 Modernizacja piwnic w budynku "A" w ramach zadania p.n. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
07-07-2017 25-07-2017 10:00 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
26-06-2017 12-07-2017 10:00 Modernizacja piwnic w budynku "A" w ramach zadania p.n. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
30-05-2017 08-06-2017 10:00 Świadczenie usługi zarządzania projektem w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego", realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
27-04-2017 15-05-2017 10:00 Modernizacja budynku nr 142 A-B w Jastrzębiu - wykonanie ocieplenia budynku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
14-04-2017 25-04-2017 10:00 Dostawa samochodu specjalistyczno - pożarniczego dla jednostki OSP Rychnów - 1 szt. samochód typu średniego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
10-04-2017 28-04-2017 10:00 Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ cz. 1 (30,5 MB) | SIWZ cz. 2 (23,1 MB) | SIWZ cz. 3 (40,4 MB) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
29-03-2017 14-04-2017 10:00 Modernizacja budynku nr 142 A-B w Jastrzębiu - wykonanie ocieplenia budynku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
22-03-2017 04-05-2017 10:00 Doposażenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. I | Informacja o wyborze oferty - cz. II | Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. III | Informacja o wyborze oferty - cz. 4
15-03-2017 03-04-2017 10:00 Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (25 MB) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
14-03-2017 31-03-2017 10:00 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
14-03-2017 30-03-2017 10:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Pastewnej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (35 MB) | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
13-03-2017 23-03-2017 10:00 Dostawa samochodów specjalistyczno - pożarniczych dla jednostek: OSP Mikowice - 1 szt. samochód typu średniego, OSP Rychnów - 1 szt. samochód typu średniego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. I | Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. II
07-03-2017 24-03-2017 10:00 Modernizacja budynku nr 142 A-B w Jastrzębiu - wykonanie ocieplenia budynku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
07-03-2017 16-03-2017 10:00 Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
17-02-2017 28-02-2017 10:00 Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
16-02-2017 27-02-2017 10:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2017 roku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
09-02-2017 27-02-2017 10:00 Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ (120 MB) | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
03-02-2017 16-03-2017 10:00 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
13-01-2017 23-01-2017 10:00 Świadczenie usługi zarządzania projektem w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. I | Informacja o unieważnieniu postępowania - cz. II