Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Budowa dróg gminnych - ulicy Świerkowej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową

Przedmiotem inwestycji była budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicą Oławską i Grunwaldzką w Namysłowie, polegająca na budowie dróg ulicy Świerkowej, Modrzewiowej i Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową.

Łączna długość wybudowanych dróg wyniosła 1 239 mb.

W ramach branży drogowej wykonano:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie korpusu drogowego,
 • podbudowy,
 • nawierzchnie,
 • roboty wykończeniowe,
 • elementy ulic,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • pobocza utwardzone kruszywem.

W ramach sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonano:

 • roboty przygotowawcze ziemne,
 • odwodnienie wykopów,
 • roboty montażowe,
 • zabezpieczenie sieci wodociągowej.

W ramach przykanalików wykonano:

 • roboty przygotowawcze ziemne,
 • roboty montażowe.

W ramach kanalizacji tłocznej i przepompowni wykonano:

 • roboty przygotowawcze ziemne,
 • roboty montażowe,
 • przepompownia kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość projektu wynosiła 5 489 105,61 zł. Dofinansowanie z  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 wyniosło 889 049,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2018 r.


Budowa ulic: Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, Wschodniej i bez nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie - etap II

28 listopada 2016 r., zakończona została realizacja zadania pn. Budowa ulic: Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, Wschodniej i bez nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie - etap II. Inwestycja realizowana była w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 3 454 554,03 zł z czego 1 727 277,01 zł pochodziło z budżetu państwa.

Zadanie obejmowało m.in wykonanie:

 1. na ulicy Kombatantów na długości 215,5 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 5m, chodniki dwustronne o powierzchni 646,5 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 2. na ulicy Wileńskiej na długości 725,5 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 3,5-5 m, chodniki dwustronne o powierzchni 1861,5 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 3. na ulicy Orląt Lwowskich na długości 543,5 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 3,5-5 m, chodniki dwustronne o powierzchni 1338 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 4. na ulicy Wschodniej na długości 170 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 3,5 m, chodniki dwustronne o powierzchni 465 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 5. na ulicy Lwowskiej na długości 291 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 3,5-5 m, chodniki dwustronne o powierzchni 745,5 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie,
 6. na ulicy bez nazwy, dz.nr 534/2 na długości 150 mb została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość 5 m, chodniki jednostronne o powierzchni 225 m2, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Ponadto wykonano dwa włączenia do drogi krajowej nr 39 (z ul. Wschodnią oraz z drogą bez nazwy), przebudowano jedno skrzyżowanie na drogach gminnych (ul. Cicha - ul. Pamięci Sybiraków - ul. Kombatantów) oraz wybudowano 8 nowych skrzyżowań. W ramach zadania zamontowano czytelne oznakowanie pionowe II generacji.