Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2017 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2017.BZ Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania, na 2013 rok
Or.1710.2.2017.AJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Gmina Namysłów Sprawdzenie wykonania zaleceń decyzji nr HK-1/16 z dnia 26-02-2016 r.
Or.1710.3,4.2017.BZ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Namysłowski Ośrodek Kultury Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi placówek, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej
Or.1710.5.2017.BZ Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Miejski w Namysłowie Prawna ochrona pracy w tym BHP oraz w zakresie legalności zatrudnienia
Or.1710.6.2017.BZ Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Gmina Namysłów Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2016 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2015 i 2017 obejmująca zagadnienia: ustalenia ogólnoorganizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet jednostki samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem i rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi
Or.1710.7.2017.BZ Opolski Urząd Wojewódzki Urząd Miejski w Namysłowie Ocena wykonywania zadań obronnych od 01.01.2015 r. do 30.03.2017 r.
Or.1710.9.2017.BZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Namysłowski Ośrodek Kultury Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład (...)
Or.1710.10.2017.BZ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - pierwsza wyspa na zalewie Widawy ze sceną
Or.1710.11.2017.BZ Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Kontrola sprawdzająca wykonania wniosków pokontrolnych
Or.1710.12.2017.BZ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - zieleń płyty rynku
Or.1710.13.2017.AJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny na przystankach autobusowych na terenie Gminy Namysłów w miejscowościach Namysłów, Ziemiełowice i Jastrzębie
Or.1710.14.2017.AJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.15.2017.BZ Opolski Urząd Wojewódzki Urząd Miejski w Namysłowie Ocena poprawności realizacji Projektu "Budowa ulic: Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kresowej, Kombatantów, Lwowskiej, Wschodniej i bez nazwy wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie - etap II (...)
Or.1710.16.2017.BZ Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy
Or.1710.18.2017.BZ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Gmina Namysłów Realizacja przez Gminę Namysłów projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"
Or.1710.20.2017.BZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład (...)
Or.1710.21.2017.BZ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Gmina Namysłów Cmentarz Komunalny w Namysłowie, ul. Oławska

 

Sygnatura Jednostka audytująca Jednostka audytowana Zakres audytu
A.1720.1.2017 Gmina Namysłów Namysłowski Ośrodek Kultury Działalność Namysłowskiego Ośrodka Kultury – realizacja przypisanych zadań