Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

 1. działkę nr 238/5, k. m. 1, o powierzchni 0,1200 ha, położoną w Głuszynie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00064932/8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. działkę nr 74/1, k. m. 1, o powierzchni 0,1412 ha położoną w Barzynie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00067368/4, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. działkę nr 240/1, k. m. 1, o powierzchni 0,0100 ha położoną w Mikowicach, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00082070/9, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. działkę nr 681/9, k. m. 2, o powierzchni 0,0200 ha położoną w Głuszynie, zapisaną w  księdze wieczystej nr OP1U/00014403/6, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2017
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  31-10-2017 07:53
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1332
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu