Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz lokali, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do najmu.

Namysłów, dnia 23 listopada 2017 roku

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński