Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Namysłów

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2017
  przez: Aleksander Polan
 • opublikowano:
  28-12-2017 09:59
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1163
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu