Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2018 roku (VII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 569/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 570/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 571/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 572/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 573/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. mienia komunalnego w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 574/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 575/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 576/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 577/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 578/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 579/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Krzysztofa T. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha K. oraz ustalenia regulaminu mediacji
 • Zarządzenie Nr 580/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Łukasz S. oraz ustalenia regulaminu mediacji
 • Zarządzenie Nr 581/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 582/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 583/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 584/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 585/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 586/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości zabudowane, oddane w użytkowanie wieczyste na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego na terenie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 587/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 588/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 589/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 590/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 591/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku"
 • Zarządzenie Nr 592/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 593/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
 • Zarządzenie Nr 594/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 595/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 596/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 597/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 598/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 599/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 600/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 601/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 602/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 603/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dzierżawy i najmu gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 604/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 605/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 606/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 607/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 608/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 609/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 610/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 611/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 612/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie Nr 613/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 614/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 615/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 616/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 617/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 618/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 619/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa w Żabie
 • Zarządzenie Nr 620/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 621/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 622/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 623/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 624/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 625/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 626/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 627/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 628/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 629/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 630/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 631/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 632/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 633/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 634/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 635/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 636/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 637/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 638/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 639/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 640/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 641/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 642/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 643/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 644/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 645/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 646/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 647/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 648/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 649/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 650/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 651/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 652/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 653/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 654/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 655/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 656/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 657/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 658/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 659/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 660/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 661/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 662/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 663/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 664/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 665/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 666/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 667/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 668/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 669/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2018 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 670/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 671/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 672/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 673/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 674/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. obsługi Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 675/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 676/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 677/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 678/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 679/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 680/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 681/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 682/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 683/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 684/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 685/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 686/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 687/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 688/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 689/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 690/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 691/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 692/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 693/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 694/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 695/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 696/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 697/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie książęcej
 • Zarządzenie Nr 698/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 699/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 700/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 701/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 702/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 703/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nabycia własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
 • Zarządzenie Nr 704/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 705/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 706/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 707/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 708/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej oraz przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 709/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 710/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 711/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 712/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 713/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 714/VII/18 Burmistrz Namysłowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 715/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 716/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 717/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)
 • Zarządzenie Nr 718/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 719/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 720/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 października 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 721/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 722/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 723/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 724/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 725/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 726/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 727/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 665/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 728/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 588/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 729/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 730/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 731/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 732/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 733/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 734/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 735/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 736/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 737/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 738/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 739/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 740/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 741/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 742/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza