Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2018 roku

Plany postępowań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
13-12-2018 21-12-2018
godz. 10:00
Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2018           20-12-2018
          godz. 10:00
Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
Dokumentu do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26-10-2018          05-11-2018          godz. 10:00 Bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08-10-2018 24-10-2018
godz. 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie II | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01-10-2018 17-10-2018
godz. 10:00
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi gminnej Nr 100169 O - ulicy Fortecznej i drogi gminnej Nr 100185 O - ulicy Krakowskiej w Namysłowie w ramach zadania "Przebudowa ulicy Fortecznej w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
18-09-2018 26-10-2018
godz. 10:00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31-08-2018 17-09-2018
godz. 10:00
Przebudowa strefy wejściowej do Ratusza w ramach zadania p.n. "Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29-08-2018 10-09-2018
godz. 10:00
Organizacja wycieczek w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Gminie Namysłów w ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu |SIWZ | Odpowiedzi na zapytania | Zmiana treści SIWZ |Zmiana ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20-08-2018 30-08-2018
godz. 10:00
Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala - Namysłowskiego Centrum Zdrowia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedzi na zapytania | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i unieważnieniu cz. 1
16-08-2018 31-08-2018
godz. 10:00
Modernizacja piwnic w budynku "A" w ramach zadania p.n. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
13-08-2018 29-08-2018
godz. 10:00
Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska-Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową – II etap: Budowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i części Modrzewiowej w zakresie oświetlenia drogowego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13-08-2018 22-08-2018
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi w Kowalowicach"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10-08.2018 28-08-2018
godz. 10:00
Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie – etap II: przebudowa ul. Sejmowej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09-08-2018 27-08-2018
godz. 10:00
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
01-08-2018 09-08-2018
godz. 10:00
Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Projekt umowy po zmianie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31-07-2018 16-08-2018
godz. 10:00
Modernizacja piwnic w budynku "A" w ramach zadania p.n. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
27-07-2018 13-08-2018
godz. 10:00
Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska-Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową - II etap: Budowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i części Modrzewiowej w zakresie oświetlenia drogowego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ (499 MB) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
19-07-2018 30-07-2018
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych: 
1) część 1 - Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie w ramach zadania "Budowa dróg w Głuszynie"; 
2) część 2 - Budowa drogi w Kowalowicach; 
3) część 3 - Budowa drogi w Nowych Smarchowicach; 
4) część 4 - Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania | Informacja o wyborze oferty
18-07-2018 03-08-2018
godz. 10:00
Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzozowcu w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
16-07-2018 27-07-2018
godz. 10:00
Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ |Odpowiedzi na zapytania | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
16-07-2018 02-08-2018
godz. 10:00
Budowa linii kablowej nN wraz z oświetleniem w Woskowicach Małych w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
16-07-2018 01-08-2018
godz. 10:00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10-07-2018 26-07-2018
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
09-07-2018 25-07-2018
godz. 10:00
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
29-06-2018 17-07-2018
godz. 10:00
Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzozowcu w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
21-06-2018 09-07-2018
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
18-06-2018 04-07-2018
godz. 10:00
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu postępowania
08-06-2018 26-06-2018
godz. 10:00
Budowa drogi Namysłów-Kamienna
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert |Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07-06-2018 25-06-2018
godz. 10:00
Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzozowcu w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
05-06-2018 21-06-2018
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
25-05-2018 12-06-2018
godz. 10:00
„Budowa chodników w ulicach W. Witosa i M. Dąbrowskiej w Namysłowie” – I etap: budowa chodnika wewnętrznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ |Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia |Zmiana treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27-04-2018 15-05-2018
godz. 10:00
Rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzozowcu w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
27-04-2018 14-05-2018
godz. 10:00
Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie |Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26-04-2018 11-05-2018
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w latach 2018-2019
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
23-04-2018 09-05-2018
godz. 10:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
19-04-2018 08-05-2018
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w  Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie - Zakres II – przebudowa ciągów komunikacyjnych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
16-04-2018 07-05-2018
godz. 10:00
Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową – I etap: Budowa ul. Wierzbowej, Świerkowej i części Modrzewiowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ (1,34 GB) | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11-04-2018 27-04-2018
godz. 10:00
Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie - zakres I - przebudowa ogrodzenia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09-04-2018 25-04-2018
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Namysłów w latach 2018-2019
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
06-04-2018 26-04-2018
godz. 10:00
Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06-04-2018 24-04-2018
godz. 10:00
Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-04-2018 23-04-2018
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie - w zakresie przebudowy ogrodzenia
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27-03-2018 12-04-2018
godz. 10:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu
16-03-2018 25-04-2018
godz. 10:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 20.000.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.566.677,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 4.433.323,00 zł.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytania | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
07-03-2018 23-03-2018
godz. 10:00
Remont konserwatorski fontanny w Rynku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
05-03-2018 21-03-2018
godz. 10:00
Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
09-02-2018 26-02-2018
godz. 10:00
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-02-2018 12-02-2018
godz. 10:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2018 roku celem przewozu dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz na wypoczynek letni.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-02-2018 12-02-2018
godz. 10:00
Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
25-01-2018 02-02-2018
godz. 10:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2018 roku celem przewozu dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz na wypoczynek letni.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
16-01-2018 24-01-2018
godz. 10:00
Utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
12-01-2018 22-01-2018
godz. 10:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2018 roku celem przewozu dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz na wypoczynek letni
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
10-01-2018 31-01-2018
godz. 10:00
Przebudowa ulicy Szkolnej w Kowalowicach w ramach zadania "Budowa drogi w Kowalowicach"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Formularz oferty po zmianie | Projekt umowy po zmianie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty