Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie oraz siedzibie i dyżurach Komisji

Skład Komisji:

 1. Elżbieta Kowalska - przewodnicząca Komisji
 2. Ilona Różniecka - z-ca przewodniczącej Komisji
 3. Rafał Józef Magaj
 4. Aneta Ewa Moćko
 5. Jerzy Henryk Mormul
 6. Ewelina Janina Stopa
 7. Józef Emil Sypko
 8. Michał Wilczyński
 9. Joanna Maria Zacharów

Na terenie gminy Namysłów funkcję urzędnika wyborczego pełni Pani Justyna Urban.


Dokumenty do pobrania:

 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa - ponowne głosowanie
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
 • Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Namysłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Składy obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
 • Składy obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników w obwodzie
 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 27 września 2018 r. o losowaniu w celu przyznania numerów listom kandydatów na radnych zgłoszonym przez komitety wyborcze
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Namysłów
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 681/VII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Uchwała Nr 833/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Uchwała Nr 796/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała Nr 795/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury
 • Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim