Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

 1. działkę nr 29/23, k. m. 1, o powierzchni 0,0081 ha położoną w Józefkowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00080049/9, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 2. nieruchomości położone w Namysłowie, k. m. 5, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U00061205/2, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące działki:
  • nr 525/7, o powierzchni 0,1000 ha,
  • nr 525/8, o powierzchni 0,1000 ha,
  • nr 525/9, o powierzchni 0,1000 ha,
  • nr 525/10, o powierzchni 0,1000 ha,
  • nr 525/11, o powierzchni 0,1000 ha,
  • nr 525/14, o powierzchni 0,2163 ha.
 3. działkę nr 191/2, k. m. 1, o powierzchni 1,4126 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U00037534/0, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
 4. nieruchomości położone w Namysłowie, k. m. 3, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U00064020/2, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące działki:
  • nr 825/1 w połączeniu z działką nr 12/33 zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U00038487/2, o łącznej powierzchni 3,8962 ha,
  • nr 825/2, o powierzchni 2,4003 ha.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2018
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  19-06-2018 13:35
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 469
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×