Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. przebudowy drogi w Łączanach

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Przebudowa drogi w Łączanach".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 262/4 w m. Łączany, w tym m.in.:

 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z płyt betonowych,
 2. Rozbiórka istniejących krawężników betonowych,
 3. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie,
 4. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 5. Wykonanie podbudowy tłuczniowej z tłucznia kamiennego,
 6. Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego,
 7. Ułożenie krawężników betonowych na ławie z betonu C12/15,
 8. Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych,
 9. Regulacja pionowa wpustów ulicznych.

Oferty należy składać do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie na adres e-mail . O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2018
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  26-06-2018 10:28
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 686
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×