Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przebudowy drogi gminnej - ulicy Komuny Paryskiej w Namysłowie (dz. nr 983)

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Przebudowa ulicy Komuny Paryskiej w Namysłowie - II etap".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Komuny Paryskiej w Namysłowie (dz. nr 983), w tym w szczególności:

 1. rozbiórka chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej,
 2. przestawienie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej,
 3. montaż krawężników kamiennych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
 4. wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem,
 5. wykonanie koryta pod chodniki,
 6. wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
 7. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych granitowych frakcji 0/63 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
 8. wykonanie chodników z kostki kamiennej granitowej o wysokości 9/11 cm na podsypce z kruszyny frakcji 0/4 mm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym frakcji 0/2 mm,
 9. wykonanie chodników z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych o grubości 8 cm na podsypce z kruszyny frakcji 0/4 mm z wypełnieniem spoin miałem kamiennym frakcji 0/2 mm,
 10. montaż zewnętrznych stalowych wycieraczek do obuwia,
 11. rozbiórka nawierzchni jezdni z brukowca o wysokości 16/20 cm wokół studzienek kanalizacyjnych,
 12. wyrównanie podbudowy jezdni mieszanką betonową z wytwórni o grubości 5 cm po zagęszczeniu,
 13. wykonanie nawierzchni jezdni z brukowca z odzysku,
 14. wykonanie regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych.

Oferty należy składać do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie na adres e-mail . O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2018
  przez: Roman Kania
 • opublikowano:
  07-08-2018 12:55
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  28-08-2018 14:51
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 799
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×