Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Namysłów, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Burmistrz
/-/ Julian Kruszyński