Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów (...)

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 224/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 22 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godzinach pracy Urzędu.

Każdy zainteresowany ma prawo do złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .

Dokumenty do pobrania:

  • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  • Załącznik graficzny do projektu uchwały

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński