Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Mikowice"

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Mikowice". Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe na drodze gminnej w Mikowicach (działka nr 409), w tym m.in.:

 1. mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitumicznej);
 2. skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem;
 3. wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym;
 4. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna). Warstwę ścieralną należy wykonać całą szerokością jezdni.

Oferty należy składać do dnia 23.10.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie na adres e-mail .

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2018
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  16-10-2018 12:41
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 508
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×