Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. budowy ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. Rozbiórkę istniejących obrzeży,
 2. Wykonanie koryta pod ciąg pieszy i jezdny,
 3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa,
 5. Wykonanie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,
 6. Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża,
 7. Wykonanie nawierzchni z klińca dolomitowego,
 8. Zagospodarowanie, uprzątnięcie terenu robót.

Oferty należy składać do dnia 14.11.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie na adres e-mail .

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2018
  przez: Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  07-11-2018 11:28
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 423
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×