Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.59.2018.EM Namysłów, dnia 15.11.2018 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu XVIII sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję XVIII sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 12:30 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Informacja o przebiegu Olimpiady Seniorów.
  4. Informacja o obchodach Dni Seniora w Namysłowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji NRS.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad XVIII sesji NRS.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
 /-/ Kazimierz Kos