Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2022 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 502/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 503/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2022-2024
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 504/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia zgody dla Gmin Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymienionymi w art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. utworzenie przez w/w gminy wspólnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 505/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 506/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 507/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 508/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia lasu charakteru ochronnego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 509/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie przy ul. Reymonta
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 510/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 511/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w gminie Wilków w miejscowości Krzyków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 512/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 513/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 •  Uchwała Nr 514/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 515/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. i Uchwałą Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 516/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 517/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 518/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia intencji o przywrócenie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 519/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 450/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 515/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020r. i Uchwałą Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 520/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rezolucji skierowanej do Konsul Honorowej Ukrainy w Opolu pani Ireny Pordzik dot. udzielenia wsparcia Narodowi Ukraińskiemu i potępiającej agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność Ukrainy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 521/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 522/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 523/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 524/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 525/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 526/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie do reprezentowania Rady Miejskiej w Namysłowie przed sądem administracyjnym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 527/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli problemowej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 528/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Sejmowej w Namysłowie oraz mieszkańca Wrocławia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 529/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 530/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 515/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020r. i Uchwałą Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 531/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 532/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowych Smarchowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 533/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Przeczowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 534/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 535/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 536/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 537/VIII/22Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 538/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na zasadzie pierwszeństwa nieruchomości zabudowanej oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 539/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 540/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 541/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 542/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 543/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 544/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 545/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 546/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Andriyowi Ivanovychowi Myronyak
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 547/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Thomasowi Zschornak
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 548/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Janinie Rudawskiej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 549/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Leszkowi Głowackiemu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 550/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Jarosławowi Iwanyszczukowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 551/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Ks. Janowi Kurconiowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 552/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Włodzimierzowi Ożga
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 553/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  zmiany Uchwały nr zmiany Uchwały nr 474/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Namysłów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023-2027
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 554/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie, jako zadania priorytetowego w roku 2022-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 555/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2022 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 556/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 540/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 557/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu „Polityka Prorodzinna dla Gminy Namysłów na lata 2022- 2030"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 558/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Namysłów na lata 2022 - 2024”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 559/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Letnia)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 560/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Jesienna)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 561/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. T. Kościuszki)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. St. I. Witkiewicza)
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 562/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. St. Wyspiańskiego)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 563/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 564/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 565/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 566/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 567/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 568/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 569/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 570/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 571/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 572/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 573/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Ludowych Zespołów Sportowych: Smarchowice Wielkie, Łączany i Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 574/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Przewodniczącej Zarządu Osiedla „Za Widawą” w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 575/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic Tadeusza Kościuszki, Słonecznej, Tęczowej, Bolesława Prusa i innych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 576/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 577/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowiec
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 578/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 579/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 580/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 581/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 582/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 583/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żaba
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 584/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 585/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 586/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 587/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 588/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 589/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 590/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 591/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 592/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 593/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 594/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.VII.743.42.2022.AB z dnia 30-06-2022 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr 594/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r.
 • Uchwała Nr 595/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 596/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 597/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 598/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 599/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy elewacji zachodniej kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 600/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap V w kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 601/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 3-5 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 602/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy drzwiach głównych w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 603/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 604/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I połowy XVIII wieku w kościele filialnym pw. NMP Częstochowskiej w Krasowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 605/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych oraz dwóch okien w pomieszczeniu dawnej kotłowni kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 606/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie świecznika paschalnego w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 607/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie polegające na konserwacji, częściowej rekonstrukcji oraz restauracji dwóch okien witrażowych strony południowej wraz z montażem szkła ochronnego w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 608/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie polichromii na ścianach północnej i południowej prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 609/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 610/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 611/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 612/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 613/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 614/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 615/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 616/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 617/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 618/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 619/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 620/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Namysłów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 621/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 622/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 623/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 624/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 625/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 626/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2021 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 627/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Zbigniewowi Konwantowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 628/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Stanisławowi Wojtasikowi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 629/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 630/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 631/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 632/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 634/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 635/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 636/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 637/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 638/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 639/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 640/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 641/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 642/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowych Smarchowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 643/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Ligotka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 644/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 645/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 646/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 647/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 648/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 649/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 650/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 651/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 652/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 653/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 654/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 655/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 656/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 657/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 658/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 659/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 660/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 661/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 662/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 663/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 664/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 665/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 666/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 667/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 668/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 669/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.109.2022 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2022 roku stwierdzające nieważność Uchwały Nr 669/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
 • Uchwała Nr 670/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.110.2022 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2022 roku stwierdzające nieważność Uchwały Nr 670/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
 • Uchwała Nr 671/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo PN.III.4131.1.111.2022 Wojewody Opolskiego z dnia 15 lipca 2022 roku stwierdzające nieważność Uchwały Nr 671/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
 • Uchwała Nr 672/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Namysłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 673/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2022/2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 674/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego przez Gminę Namysłów do realizacji zadania publicznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 675/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 676/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 677/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Namysłów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 678/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 679/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 680/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 681/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. K. I. Gałczyńskiego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 682/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 683/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 684/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 685/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 686/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 687/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 688/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 689/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 690/VIII/22  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego, na rzecz dzierżawcy
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 691/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 692/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 693/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 694/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 695/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 696/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 697/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 698/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 699/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 700/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 701/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. W. Wróblewskiego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 702/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 703/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 704/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 705/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu pn. „Namysłowska Karta Rodziny”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 706/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 707/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 708/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 709/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 710/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 711/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 712/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 713/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 714/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 715/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 716/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej miejscowości Nowy Folwark
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 718/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Jaremcze na Ukrainie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 719/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 720/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 721/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 722/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Namysłów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 723/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 724/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 725/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 726/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 727/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 728/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 729/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 730/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 731/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 732/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia zwolnienia od podatku od nieruchomości dla niektórych podmiotów prowadzących działalność leczniczą
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 733/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 734/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 735/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baldwinowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 736/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barzyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 737/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 738/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 739/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 740/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 741/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 742/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 743/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 744/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamienna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 745/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 746/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 747/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Książęca
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 748/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligotka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 749/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączany
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 750/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 751/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 752/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 753/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwki
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 754/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 755/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Folwark
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 756/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 757/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice Namysłowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 758/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przeczów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 759/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 760/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 761/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 762/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Wielkie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 763/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 764/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 765/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziemiełowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 766/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żaba
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 767/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 768/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 769/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 770/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 771/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 772/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia pisma mieszkańców Ligotki
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 773/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Namysłów na lata 2022 –2030
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 774/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 726/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 775/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 776/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r., Uchwałą Nr 362/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. i Uchwałą Nr 497/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały