Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dot. zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kilińskiego w Namysłowie

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kilińskiego w Namysłowie". Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kilińskiego i Baczyńskiego w Namysłowie.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  1. Wykonanie koryta na szerokości chodników i pod ławę betonową,
  2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
  3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego granitowego,
  4. Wykonanie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,
  5. Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża,
  6. Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego brunatnego,
  7. Humusowanie poboczy i pasa zieleni z obsianiem,
  8. Zagospodarowanie, uprzątnięcie terenu robót.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie na adres e-mail .

Dokumenty do pobrania: