Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2018 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 2/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 3/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów sportowych
 • Zarządzenie Nr 4/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 5/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 6/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 7/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 8/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 9/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 10/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 11/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 12/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 13/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 14/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 15/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 16/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 17/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 18/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 19/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 20/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 21/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 22/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 23/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 24/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 25/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 26/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 27/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 28/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 29/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych z siedzibą na terenie Gminy Namysłów bądź niezrzeszonych w żadnym klubie sportowym, lecz posiadających licencję zawodnika i będących mieszkańcami Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 30/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 31/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 32/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 33/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 34/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 35/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 36/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 37/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 38/VIII/18 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2018 rok