Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023 (VIII kadencja)

Tytuł Osoba składająca Dokumenty do pobrania
Interpelacja w sprawie nasadzeń krzewów na placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-02-2024 r.
Odpowiedź z dn. 12-03-2024 r.
Zapytanie dotyczące ważności "Namysłowskiej Karty Rodziny" w 2024 roku Michał Wilczak Zapytanie z dn. 05-01-2024 r.
Odpowiedź z dn. 19-01-2024 r.
Interpelacja w sprawie dostosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb io możliwości osób starszych Katarzyna Paradowska Interpelacja z dn. 28-12-2023 r.
Odpowiedź z dn. 10-01-2024 r.
Interpelacja w sprawie blokowania dostępu do informacji publicznych zamieszczanych przez Urząd Miejski w Namysłowie w mediach społecznościowych tj. w aplikacji Facebook Karol Kubicki Interpelacja z dn. 30-11-2023 r.
Odpowiedź z dn. 13-12-2023 r.
Interpelacja w sprawie braku bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego Marcin Biliński Interpelacja z dn. 27-11-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2023 r.
Zapytanie w sprawie umieszczenia ławek i koszy na śmieci wzdłuż ulicy ppor. Stanisława Sworowskiego Michał Wilczak Zapytanie z dn. 20-11-2023 r.
Odpowiedź z dn. 04.12.2023 r.
Interpelacja w sprawie usprawnienia oświetlenia na rogu ulic 3 Maja i Komuny Paryskiej w Namysłowie Katarzyna Paradowska Interpelacja z dn. 27-10-2023 r.
Odpowiedź z dn. 09-11-2023 r.
Zapytanie w sprawie oczyszczania miasta Namysłów oraz zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 10-10-2023 r.
Odpowiedź z dn. 24-10-2023 r.
Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Mieczysław Krzyżewski Wniosek z dn. 05-06-2023 r.
Odpowiedź z dn. 16-06-2023 r.
Zapytanie w sprawie boiska do koszykówki przy ulicy Długosza w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 27-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 27-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic Staromiejskiej i Z. Herberta w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 27-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego w Namysłowie przy ul. Wierzbowej i Świerkowej Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 27-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic T. Kościuszki, W. Witosa oraz M. Reja w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 27-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 11-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie zgody konserwatora zabytków na wykonanie prac budowlanych w budynku ratusza Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 21-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 05-05-2023 r.
Zapytanie w sprawie prowadzonych przez Gminę Namysłów inwestycji Jacek Ochędzan Zapytanie z dn. 12-04-2023 r.
Odpowiedź z dn. 26-04-2023 r.
Zapytanie w sprawie bieżącego utrzymania dróg na terenie gmina Namysłów w roku 2023 Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 30-03-2023 r.
Odpowiedź z dn. 13-04-2023 r.
Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego w Namysłowie przy ul. Wierzbowej i Świerkowej Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 30-03-2023 r.
Odpowiedź z dn. 13-04-2023 r.
Zapytanie w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic Staromiejskiej i Z. Herberta w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 30-03-2023 r.
Odpowiedź z dn. 13-04-2023 r.
Zapytanie w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic T. Kościuszki, W. Witosa oraz M. Reja w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 30-03-2023 r.
Odpowiedź z dn. 13-04-2023 r.
Zapytanie w sprawie Koncepcji Kluczowych Inwestycji Gminnych Michał Wilczak Zapytanie z dn. 20-02-2023 r.
Odpowiedź z dn. 03-03-2023 r.
Zapytanie w sprawie delegacji Burmistrza, Wiceburmistrz, Naczelnika Wydziału Promocji oraz Prezes NOSIR do Castiglione Delle Stiviere Marcin Biliński Zapytanie z dn. 13-02-2023 r.
Odpowiedź z dn. 27-02-2023 r.
Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 10-02-2023 r.
Odpowiedź z dn. 24-02-2023 r.
Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 12-10-2022 r.
Odpowiedź z dn. 26-10-2022 r.
Zapytanie w sprawie drona umożliwiającego badanie zanieczyszczenia powietrza "SOWA" Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 06-10-2022 r.
Odpowiedź z dn. 20-10-2022 r.
Zapytanie w sprawie kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji PINB Nr 04/22 budynku PKP w Pawłowicach Namysłowskich (byłej stacji kolejowej) Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 06-10-2022 r.
Odpowiedź z dn. 20-10-2022 r.
Interpelacja w sprawie wypłacania dodatku węglowego Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 03-10-2022 r.
Interpelacja w sprawie parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a ulicą Pocztową Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 03-10-2022 r.
Interpelacja w sprawie ewentualnych odszkodowań w związku z pracami przy pomniku NIKE Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 03-10-2022 r.
Interpelacja w sprawie cen energii elektrycznej dostarczanej dla gminy Namysłów Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 20-09-2022 r.
Interpelacja w sprawie utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Stanisława Władysława Reymonta Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 03-10-2022 r.
Interpelacja w sprawie wzrostu stawek wynajmu sali sportowych Marcin Biliński Interpelacja z dn. 19-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 03-10-2022 r.
Wniosek w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na przejeździe w miejscowości Igłowice Maria Teodorczyk Wniosek z dn. 15-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 29-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie wydzielenia grzebowiska dla zwierząt na terenie Gminy Namysłów Michał Wilczak Zapytanie z dn. 14-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 28-09-2022 r.
Interpelacja w sprawie prowadzenia zajęć szkolnych w trybie zdalnym w związku z oszczędnościami Marcin Biliński Interpelacja z dn. 14-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 15-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie oczyszczania ulic i chodników na terenie Namysłowa oraz zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Namysłów Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 12-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 26-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 12-09-2022 r. 
Odpowiedź z dn. 26-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie usunięcia niebezpieczeństw ze skrzyżowania ulic T. Kościuszki, M. Reja i W. Witosa Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 08-09-2022 r.
Odpowiedź z dn. 22-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie sytuacji panującej na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 29-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 12-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację dotyczącą przystąpienia Gminy Namysłów do programu "Ciepłe Mieszkanie" Michał Wilczak Zapytanie z dn. 29-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 12-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na zapytania dotyczące wyrównania nawierzchni chodnika łączącego ul. W. S. Reymonta z ul. Kolejową - na wysokości Przedszkola Nr 4 oraz Hali "Orła" oraz konsekwencji ławek znajdujących się w zakolach przy kładce kolejowej od strony ul. Kolejowej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 29-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 12-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie kanalizacji sanitarnej w Igłowicach Marcin Biliński Zapytanie z dn. 23-08-2022 r.
dpowiedź z dn. 06-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie nagród wypłaconych w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 roku Marcin Biliński Zapytanie z dn. 23-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 06-09-2022 r.
Interpelacja w sprawie przeglądu i uporządkowania oznakowania dróg w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 19-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 02-09-2022 r.
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia drzewostanu w parku "Pod Grzybkiem" w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 19-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 02-09-2022 r.
Interpelacja w sprawie usunięcia nieprawidłowości na placach zabaw zarządzanych przez Gminę Namysłów Krzysztof Dzidowski, jacek Fior, Michał Wilczak Interpelacja z dn. 19-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 02-09-2022 r.
Zapytanie w sprawie społecznego sprzątania zanieczyszczonych miejsc na terenie Gminy Namysłów Michał Wilczak Zapytanie z dn. 10-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 24-08-2022 r.
Interpelacja w sprawie braku publikacji raportów pokontrolnych w Biuletynie Informacji Publicznej Marcin Biliński Interpelacja z dn. 08-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 22-08-2022 r.
Zapytanie w sprawie montażu monitoringu zewnętrznego hali "Orła" w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 05-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 19-08-2022 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 04-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 17-08-2022 r.
Zapytanie w sprawie zamieszczania protokołów kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej Michał Wilczak Zapytanie z dn. 01-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 05-08-2022 r.
Interpelacja w sprawie wykorzystania aplikacji do wykrywania niespójności w systemie gospodarowania odpadami Michał Wilczak Interpelacja z dn. 01-08-2022 r.
Odpowiedź z dn. 12-08-2022 r.
Interpelacja w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do programu "Ciepłe mieszkanie" Michał Wilczak Interpelacja z dn. 27-07-2022 r.
Odpowiedź z dn. 05-08-2022 r.
Zapytanie w sprawie utrzymania we właściwym stanie działek gminnych nr 269/41 i 269/42 zlokalizowanych w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 27-07-2022 r.
Odpowiedź z dn. 05-08-2022 r.
Zapytanie w sprawie liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Michał Wilczak Zapytanie z dn. 22-07-2022 r.
Odpowiedź z dn. 29-07-2022 r.
Zapytanie w sprawie wyrównania nawierzchni chodnika łączącego ul. W.S. Reymonta z ul. Kolejową - na wysokości Przedszkola Nr 4 oraz Hali "Orła" Michał Wilczak Zapytanie z dn. 22-07-2022 r.
Odpowiedź z dn. 29-07-2022 r.
Zapytanie w sprawie konserwacji ławek znajdujących się w zakolach przy kładce kolejowej od strony ul. Kolejowej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 22-07-2022 r.
Odpowiedź z dn. 29-07-2022 r.
Interpelacja w sprawie wykoszenia i oczyszczenia rowu wzdłuż działek ROD w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 30-06-2022 r.
Odpowiedź z dn. 13-07-2022 r.
Interpelacja w sprawie realizacji postanowień uchwały krajobrazowej Jacek Fior Interpelacja z dn. 17-06-2022 r.
Odpowiedź z dn. 30-06-2022 r.
Wniosek o pilne usunięcie niebezpieczeństw ze skrzyżowania ulic T. Kościuszki, M. Reja i W. Witosa Jakub Włodarczyk Wniosek z dn. 17-06-2022 r.
Odpowiedź z dn. 30-06-2022 r.
Wniosek o pilne wykoszenie działki 3/23 położonej w rejonie ulicy E. Plarter Jakub Włodarczyk Wniosek z dn. 17-06-2022 r.
Odpowiedź z dn. 30-06-2022 r.
Zapytanie w sprawie utrzymania terenów niezabudowanych przy ul. Władysława Stanisława Reymonta (działka 270/66) Michał Wilczak Zapytanie z dn. 04-05-2022 r.
Odpowiedź z dn. 17-05-2022 r.
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni jezdni ul. Łąkowej w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 31-03-2022
Odpowiedź z dn. 13-04-2022 r.
Interpelacja w sprawie niszczejącego budynku przylegającego do murów obronnych przy ul. Piastowskiej na wysokości młyna Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 22-02-2022 r.
Odpowiedź z dn. 07-03-2022 r.
Zapytanie w sprawie wynagrodzeń Burmistrza Namysłowa i jego zastępców oraz diet Radnych Jacek Ochędzan Zapytanie z dn. 01-12-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-12-2021 r.
Zapytanie w sprawie publikacji ogłoszeń i artykułów sponsorowanych z bieżących wydarzeń Gminy Namysłów w magazynie "Namysłowski Kurier Lokalny" Jacek Fior Zapytanie z dn. 05-11-2021 r.
Odpowiedź z dn. 19-11-2021 r.
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia przyczyn zwłoki w opiniowaniu projektu uchwały Komisji Budżetu i Gospodarki Jacek Ochędzan Interpelacja z dn. 18-10-2021 r.
Odpowiedź z dn. 22-10-2021 r.
Zapytanie w sprawie działek 1022/6 i 1023/2 położonych w Namysłowie przy ul. Sikorskiego Marcin Biliński Zapytanie z dn. 20-09-2021 r.
Odpowiedź z dn. 04-10-2021 r.
Zapytanie w sprawie zabezpieczenia budowli tzw. grzybka znajdującego się na Placu Pod Grzybkiem Michał Wilczak Zapytanie z dn. 27-07-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-08-2021 r.
Zapytanie w sprawie sytuacji panującej wokół stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 27-07-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-08-2021 r.
Zapytanie w sprawie toalet automatycznych na terenie Namysłowa Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie zmniejszenia dochodów Gminy Namysłów z tytułu lokowania wolnych środków Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie jakości wody oraz infrastruktury wodociągowej Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie ustawienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych dla mieszkańców ul. Sejmowej Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu znaków drogowych na terenie miasta oraz studzienek kanalizacyjnych na ul. Reymonta Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie zamontowania tablicy informacyjnej przy wejściu nr 1 na cmentarzu w Namysłowie przy ul. Oławskiej Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie drogi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Woskowicach Małych Marcin Biliński Zapytanie z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" Michał Wilczak,
Jacek Fior
Zapytanie z dn. 11-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 12-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia i działań podejmowanych przez Gminę Namysłów jako drugiego największego udziałowca spółki Jacek Fior Interpelacja z dn. 09-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie rozszerzenia o chłopców Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV Michał Wilczak, Jacek Fior Zapytanie z dn. 03-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 17-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie podjętych działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa w ciągu drogi krajowej nr 39 jako zadania priorytetowego Michał Wilczak, Jacek Fior Interpelacja z dn. 26-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 12-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie działań Straży Miejskiej w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza Jacek Fior Zapytanie z dn. 22-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 05-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie bezpłatnego badania boiska "Orlik" na podstawie próbek granulatu stanowiącego wypełnienie nawierzchni boiska sportowego Michał Wilczak Zapytanie z dn. 17-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 02-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie Strefy Płatnego Parkowania Marcin Biliński Interpelacja z dn. 09-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-02-2021 r.
Zapytanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 39 w Bukowie Śląskiej Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie dokonania naprawy nawierzchni drogi (bez nazwy) Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 01-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 15-02-2021 r.
Zapytanie w sprawie Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie Marcin Biliński Zapytanie z dn. 25-01-2021 r.
Odpowiedź z dn. 08-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie tablic informacyjnych o zabytkach położonych na terenie gminy Namysłów Marcin Biliński Interpelacja z dn. 25-01-2021 r.
Odpowiedź z dn. 08-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie budowy dróg i poprawy bezpieczeństwa przy ul. Łąkowej, Zielonej, Radosnej, Wesołej, Nad Widawą i Na Skarpie Marek Sroga Interpelacja z dn. 20-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 29-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 19-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 27-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni jezdni na ul. Słonecznej w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 09-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 23-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie przedstawienia aktualnej sytuacji dot. prowadzonych prac nad uruchomieniem krytego basenu Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 26-08-2020 r.
Odpowiedź z dn. 09-09-2020 r.
Interpelacja w sprawie możliwości uzyskania środków na zakup sprzętu komputerowego Artur Włodarczyk Interpelacja z dn. 02-04-2020 r.
Odpowiedź z dn. 15-04-2020 r.
Interpelacja w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Biliński, Jacek Fior, Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 01-04-2020 r.
Odpowiedź z dn. 09-04-2020 r.
Interpelacja w sprawie niszczejącego pałacu w Minkowskiem Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 31-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 13-02-2020 r.
Interpelacja w sprawie historycznego grobowca z 1773 roku Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 31-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 13-02-2020 r.
Zapytanie w sprawie przystąpienia właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Michał Wilczak Zapytanie z dn. 23-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 06-02-2020 r.
Interpelacja w sprawie niewłaściwego oznakowania i zasad ruchu w strefie zamieszkania namysłowskiego rynku Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 10-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 24-01-2020 r.
Zapytanie w sprawie zbiórki przeterminowanych lekarstw Marcin Biliński Zapytanie z dn. 02-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 15-01-2020 r.
Interpelacja w sprawie środków finansowych pochodzących z dofinansowań zwnętrznych, których Gmina Namysłów jest beneficjentem Jakub Włodarczyk

Interpelacja z dn. 09-12-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-12-2019 r.

Interpelacja w sprawie wzrostu prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, posiadaniu danych świadczących o powstających nowych obiektach bądź działkach należących do osób prawnych oraz zaplanowanych dochodów i wydatków w WPF w latach 2021-2035 Jakub Włodarczyk

Interpelacja z dn. 09-12-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-12-2019 r.

Zapytanie w sprawie zleconych prac polegających na przygotowaniu nieuprawianego terenu inwestycyjnego oraz udziału Gminy Namysłów w programie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 25-11-2019 r.
Odpowiedź z dn. 09-12-2019 r.
Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej drogi przebiegającej przy PSZOK prowadzącej od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Oleśnicką Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 15-11-2019 r.
Odpowiedź z dn. 29-11-2019 r.
Zapytanie w sprawie okresowych kontroli drzewostanów znajdujących się przy drogach Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 07-10-2019 r.
Odpowiedź z dn. 18-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie przebiegu postępowania sądowego przeciwko Gminie Namysłów o zasiedzenie działki położonej w Smarchowicach Wielkich Julian Kruszyński Zapytanie z dn. 23-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 04-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na drodze gminnej w miejscowości Minkowskie Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie historycznego pomnika z 1918 r. Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie wystosowania pisma interwencyjnego do właściciela pałacu i parku w Minkowskiem w celu usunięcia drzew i uschniętych konarów Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie uszkodzenia mostu na drodze gminnej w Minkowskiem Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, nagród i premii przyznanych wiceburmistrzom VIII kadencji Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Zapytanie w sprawie konkursu na wicedyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Interpelacja w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości położonych na "Osiedlu Majowym", przy ul. Kresowej, Lwowskiej, Wschodniej i Orląt Lwowskich Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-08-2019 r.
Odpowiedź z dn. 29-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia skoordynowanej akcji odszczurzania na terenie całego miasta Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie zmniejszenia dochodów gminy Namysłów w związku z obniżeniem podatku PIT Marcin Biliński Interpelacja z dn. 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Zapytanie w sprawie przejęcia drogi od KOWR wraz ze środkami finansowymi na częściowy remont Marcin Biliński Zapytanie z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych na nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 15 Julian Kruszyński Interpelacja z dn. 26-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 31.07.2019 r.
Zapytanie w sprawie wypłacenia w podległych placówkach oświatowych ekwiwalentu pieniężnego za strajk Maria Teodorczyk Zapytanie z dn. 12-07-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia dyskusji na temat możliwości budowy kolumbarium - zbiorowego grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych na terenie Namysłowa Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia rozmów z dyrekcją PKP we Wrocławiu w celu wybudowania urządzenia technicznego/windy, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wjazd na kładkę i zjazd na perony z obu stron linii linii kolejowej Kazimierz Kos Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie dobudowania pozostałej części chodnika na ul. Tadeusza Kościuszki Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Zapytanie w sprawie naprawy ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uruchomienia fontanny znajdującej się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Słonecznej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie wydatków na publikację w Kurierze Namysłowskim Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie administrowania stroną profilową Urzędu Miejskiego w Namysłowie na portalu społecznościowym Facebook Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie posługiwania się prawidłową nazwą "Rondo im. Antoniego Petrykiewicza" Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Mariańskiej i nawierzchni Ronda im. Antoniego Petrykiewicza Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie odpowiedzi na zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 23-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 07-05-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 22-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 11-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków nawierzchni ulic znajdujących się w Namysłowie: Aleksandra Fredry, Bolesława Leśmiana, Jana Andrzeja Morsztyna i Wisławy Szymborskiej Michał Wilczak Zapytanie z dn. 04-03-2019 r.
Odpowiedź z dnia 12-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019 Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie występujących na terenie gminy Namysłów zanieczyszczeń powietrza wytwarzanymi podczas spalania w piecach odpadów lub niskiej jakości opału Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 08-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Łąkowej w Namysłowie oraz w nawierzchni ulic bezpośrednio z nią sąsiadujących Michał Wilczak Interpelacja z dn. 20-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku na wiejskich przystankach autobusowych Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie wyboru sołtysów w gminie Namysłów w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie finansowania działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Namysłów w 2018 roku Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 02-01-2019 r.
Interpelacja w sprawie wykonanych inwestycji przez Gminę Namysłów na przestrzeni lat 2002-2018 Marcin Biliński Interpelacja z dn. 11-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 20-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania terenów niezabudowanych przy ul. W. S. Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Interpelacja z dn. 10-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 18-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie zapewnienia uczniom uczęszczającym do szkół i placówek, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych Michał Wilczak Interpelacja z dn. 29-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie potencjalnej zmiany właściciela Browaru Namysłów Sp. z o.o. Michał Wilczak Interpelacja z dn. 27-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.