Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023 (VIII kadencja)

Tytuł Osoba składająca Dokumenty do pobrania
Zapytanie w sprawie okresowych kontroli drzewostanów znajdujących się przy drogach Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 07-10-2019 r.
Odpowiedź z dn. 18-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie przebiegu postępowania sądowego przeciwko Gminie Namysłów o zasiedzenie działki położonej w Smarchowicach Wielkich Julian Kruszyński Zapytanie z dn. 23-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 04-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na drodze gminnej w miejscowości Minkowskie Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie historycznego pomnika z 1918 r. Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie wystosowania pisma interwencyjnego do właściciela pałacu i parku w Minkowskiem w celu usunięcia drzew i uschniętych konarów Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie uszkodzenia mostu na drodze gminnej w Minkowskiem Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, nagród i premii przyznanych wiceburmistrzom VIII kadencji Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Zapytanie w sprawie konkursu na wicedyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Interpelacja w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości położonych na "Osiedlu Majowym", przy ul. Kresowej, Lwowskiej, Wschodniej i Orląt Lwowskich Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-08-2019 r.
Odpowiedź z dn. 29-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia skoordynowanej akcji odszczurzania na terenie całego miasta Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie zmniejszenia dochodów gminy Namysłów w związku z obniżeniem podatku PIT Marcin Biliński Interpelacja z dn. 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Zapytanie w sprawie przejęcia drogi od KOWR wraz ze środkami finansowymi na częściowy remont Marcin Biliński Zapytanie z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych na nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 15 Julian Kruszyński Interpelacja z dn. 26-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 31.07.2019 r.
Zapytanie w sprawie wypłacenia w podległych placówkach oświatowych ekwiwalentu pieniężnego za strajk Maria Teodorczyk Zapytanie z dn. 12-07-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia dyskusji na temat możliwości budowy kolumbarium - zbiorowego grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych na terenie Namysłowa Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia rozmów z dyrekcją PKP we Wrocławiu w celu wybudowania urządzenia technicznego/windy, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wjazd na kładkę i zjazd na perony z obu stron linii linii kolejowej Kazimierz Kos Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie dobudowania pozostałej części chodnika na ul. Tadeusza Kościuszki Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Zapytanie w sprawie naprawy ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uruchomienia fontanny znajdującej się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Słonecznej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie wydatków na publikację w Kurierze Namysłowskim Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie administrowania stroną profilową Urzędu Miejskiego w Namysłowie na portalu społecznościowym Facebook Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie posługiwania się prawidłową nazwą "Rondo im. Antoniego Petrykiewicza" Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Mariańskiej i nawierzchni Ronda im. Antoniego Petrykiewicza Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie odpowiedzi na zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 23-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 07-05-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 22-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 11-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków nawierzchni ulic znajdujących się w Namysłowie: Aleksandra Fredry, Bolesława Leśmiana, Jana Andrzeja Morsztyna i Wisławy Szymborskiej Michał Wilczak Zapytanie z dn. 04-03-2019 r.
Odpowiedź z dnia 12-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019 Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie występujących na terenie gminy Namysłów zanieczyszczeń powietrza wytwarzanymi podczas spalania w piecach odpadów lub niskiej jakości opału Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 08-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Łąkowej w Namysłowie oraz w nawierzchni ulic bezpośrednio z nią sąsiadujących Michał Wilczak Interpelacja z dn. 20-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku na wiejskich przystankach autobusowych Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie wyboru sołtysów w gminie Namysłów w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie finansowania działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Namysłów w 2018 roku Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 02-01-2019 r.
Interpelacja w sprawie wykonanych inwestycji przez Gminę Namysłów na przestrzeni lat 2002-2018 Marcin Biliński Interpelacja z dn. 11-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 20-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania terenów niezabudowanych przy ul. W. S. Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Interpelacja z dn. 10-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 18-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie zapewnienia uczniom uczęszczającym do szkół i placówek, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych Michał Wilczak Interpelacja z dn. 29-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie potencjalnej zmiany właściciela Browaru Namysłów Sp. z o.o. Michał Wilczak Interpelacja z dn. 27-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2018
  przez: Justyna Cieślak, Ewelina Małko
 • opublikowano:
  04-12-2018 14:26
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  21-10-2019 11:19
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 4553
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×