Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023 (VIII kadencja)

Tytuł Osoba składająca Dokumenty do pobrania
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia przyczyn zwłoki w opiniowaniu projektu uchwały Komisji Budżetu i Gospodarki Jacek Ochędzan Interpelacja z dn. 18-10-2021 r.
Zapytanie w sprawie działek 1022/6 i 1023/2 położonych w Namysłowie przy ul. Sikorskiego Marcin Biliński Zapytanie z dn. 20-09-2021 r.
Odpowiedź z dn. 04-10-2021 r.
Zapytanie w sprawie zabezpieczenia budowli tzw. grzybka znajdującego się na Placu Pod Grzybkiem Michał Wilczak Zapytanie z dn. 27-07-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-08-2021 r.
Zapytanie w sprawie sytuacji panującej wokół stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 27-07-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-08-2021 r.
Zapytanie w sprawie toalet automatycznych na terenie Namysłowa Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie zmniejszenia dochodów Gminy Namysłów z tytułu lokowania wolnych środków Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie jakości wody oraz infrastruktury wodociągowej Marcin Biliński Zapytanie z dn. 31-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 14-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie ustawienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych dla mieszkańców ul. Sejmowej Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu znaków drogowych na terenie miasta oraz studzienek kanalizacyjnych na ul. Reymonta Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Interpelacja w sprawie zamontowania tablicy informacyjnej przy wejściu nr 1 na cmentarzu w Namysłowie przy ul. Oławskiej Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie drogi do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Woskowicach Małych Marcin Biliński Zapytanie z dn. 27-05-2021 r.
Odpowiedź z dn. 09-06-2021 r.
Zapytanie w sprawie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" Michał Wilczak,
Jacek Fior
Zapytanie z dn. 11-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 12-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia i działań podejmowanych przez Gminę Namysłów jako drugiego największego udziałowca spółki Jacek Fior Interpelacja z dn. 09-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie rozszerzenia o chłopców Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV Michał Wilczak, Jacek Fior Zapytanie z dn. 03-03-2021 r.
Odpowiedź z dn. 17-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie podjętych działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa w ciągu drogi krajowej nr 39 jako zadania priorytetowego Michał Wilczak, Jacek Fior Interpelacja z dn. 26-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 12-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie działań Straży Miejskiej w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza Jacek Fior Zapytanie z dn. 22-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 05-03-2021 r.
Zapytanie w sprawie bezpłatnego badania boiska "Orlik" na podstawie próbek granulatu stanowiącego wypełnienie nawierzchni boiska sportowego Michał Wilczak Zapytanie z dn. 17-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 02-03-2021 r.
Interpelacja w sprawie Strefy Płatnego Parkowania Marcin Biliński Interpelacja z dn. 09-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-02-2021 r.
Zapytanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 39 w Bukowie Śląskiej Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 23-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie dokonania naprawy nawierzchni drogi (bez nazwy) Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 01-02-2021 r.
Odpowiedź z dn. 15-02-2021 r.
Zapytanie w sprawie Centrum Turystyki i Rekreacji "Delfin" w Namysłowie Marcin Biliński Zapytanie z dn. 25-01-2021 r.
Odpowiedź z dn. 08-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie tablic informacyjnych o zabytkach położonych na terenie gminy Namysłów Marcin Biliński Interpelacja z dn. 25-01-2021 r.
Odpowiedź z dn. 08-02-2021 r.
Interpelacja w sprawie budowy dróg i poprawy bezpieczeństwa przy ul. Łąkowej, Zielonej, Radosnej, Wesołej, Nad Widawą i Na Skarpie Marek Sroga Interpelacja z dn. 20-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 29-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 19-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 27-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni jezdni na ul. Słonecznej w Namysłowie Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 09-10-2020 r.
Odpowiedź z dn. 23-10-2020 r.
Interpelacja w sprawie przedstawienia aktualnej sytuacji dot. prowadzonych prac nad uruchomieniem krytego basenu Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn. 26-08-2020 r.
Odpowiedź z dn. 09-09-2020 r.
Interpelacja w sprawie możliwości uzyskania środków na zakup sprzętu komputerowego Artur Włodarczyk Interpelacja z dn. 02-04-2020 r.
Odpowiedź z dn. 15-04-2020 r.
Interpelacja w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Biliński, Jacek Fior, Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 01-04-2020 r.
Odpowiedź z dn. 09-04-2020 r.
Interpelacja w sprawie niszczejącego pałacu w Minkowskiem Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 31-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 13-02-2020 r.
Interpelacja w sprawie historycznego grobowca z 1773 roku Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 31-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 13-02-2020 r.
Zapytanie w sprawie przystąpienia właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Michał Wilczak Zapytanie z dn. 23-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 06-02-2020 r.
Interpelacja w sprawie niewłaściwego oznakowania i zasad ruchu w strefie zamieszkania namysłowskiego rynku Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 10-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 24-01-2020 r.
Zapytanie w sprawie zbiórki przeterminowanych lekarstw Marcin Biliński Zapytanie z dn. 02-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 15-01-2020 r.
Interpelacja w sprawie środków finansowych pochodzących z dofinansowań zwnętrznych, których Gmina Namysłów jest beneficjentem Jakub Włodarczyk

Interpelacja z dn. 09-12-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-12-2019 r.

Interpelacja w sprawie wzrostu prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, posiadaniu danych świadczących o powstających nowych obiektach bądź działkach należących do osób prawnych oraz zaplanowanych dochodów i wydatków w WPF w latach 2021-2035 Jakub Włodarczyk

Interpelacja z dn. 09-12-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-12-2019 r.

Zapytanie w sprawie zleconych prac polegających na przygotowaniu nieuprawianego terenu inwestycyjnego oraz udziału Gminy Namysłów w programie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 25-11-2019 r.
Odpowiedź z dn. 09-12-2019 r.
Interpelacja w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej drogi przebiegającej przy PSZOK prowadzącej od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Oleśnicką Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 15-11-2019 r.
Odpowiedź z dn. 29-11-2019 r.
Zapytanie w sprawie okresowych kontroli drzewostanów znajdujących się przy drogach Jakub Włodarczyk Zapytanie z dn. 07-10-2019 r.
Odpowiedź z dn. 18-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie przebiegu postępowania sądowego przeciwko Gminie Namysłów o zasiedzenie działki położonej w Smarchowicach Wielkich Julian Kruszyński Zapytanie z dn. 23-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 04-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na drodze gminnej w miejscowości Minkowskie Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie historycznego pomnika z 1918 r. Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie wystosowania pisma interwencyjnego do właściciela pałacu i parku w Minkowskiem w celu usunięcia drzew i uschniętych konarów Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Interpelacja w sprawie uszkodzenia mostu na drodze gminnej w Minkowskiem Mieczysław Krzyżewski Interpelacja z dn. 20-09-2019 r.
Odpowiedź z dnia 03-10-2019 r.
Zapytanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, nagród i premii przyznanych wiceburmistrzom VIII kadencji Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Zapytanie w sprawie konkursu na wicedyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Marcin Biliński Zapytanie z dn. 09-09-2019 r.
Odpowiedź z dn. 23-09-2019 r.
Interpelacja w sprawie naliczenia opłat adiacenckich dla właścicieli nieruchomości położonych na "Osiedlu Majowym", przy ul. Kresowej, Lwowskiej, Wschodniej i Orląt Lwowskich Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-08-2019 r.
Odpowiedź z dn. 29-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia skoordynowanej akcji odszczurzania na terenie całego miasta Krzysztof Dzidowski Interpelacja z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie zmniejszenia dochodów gminy Namysłów w związku z obniżeniem podatku PIT Marcin Biliński Interpelacja z dn. 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Zapytanie w sprawie przejęcia drogi od KOWR wraz ze środkami finansowymi na częściowy remont Marcin Biliński Zapytanie z dn 29-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 09-08-2019 r.
Interpelacja w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych na nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 15 Julian Kruszyński Interpelacja z dn. 26-07-2019 r.
Odpowiedz z dn. 31.07.2019 r.
Zapytanie w sprawie wypłacenia w podległych placówkach oświatowych ekwiwalentu pieniężnego za strajk Maria Teodorczyk Zapytanie z dn. 12-07-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia dyskusji na temat możliwości budowy kolumbarium - zbiorowego grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych na terenie Namysłowa Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Interpelacja w sprawie podjęcia rozmów z dyrekcją PKP we Wrocławiu w celu wybudowania urządzenia technicznego/windy, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wjazd na kładkę i zjazd na perony z obu stron linii linii kolejowej Kazimierz Kos Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.
Interpelacja w sprawie dobudowania pozostałej części chodnika na ul. Tadeusza Kościuszki Kazimierz Kos

Interpelacja z dn. 24-06-2019 r.
Odpowiedz z dn. 08-07-2019 r.

Zapytanie w sprawie naprawy ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uruchomienia fontanny znajdującej się na Placu pod Grzybkiem w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Słonecznej w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 21-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie wydatków na publikację w Kurierze Namysłowskim Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie administrowania stroną profilową Urzędu Miejskiego w Namysłowie na portalu społecznościowym Facebook Jacek Fior Zapytanie z dn. 20-05-2019 r.
Odpowiedź z dn. 03-06-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie posługiwania się prawidłową nazwą "Rondo im. Antoniego Petrykiewicza" Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Mariańskiej i nawierzchni Ronda im. Antoniego Petrykiewicza Michał Wilczak Zapytanie z dn. 30-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 14-05-2019 r.
Zapytanie w sprawie odpowiedzi na zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 23-04-2019 r.
Odpowiedź z dn. 07-05-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 22-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 12-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uporządkowania terenów niezabudowanych znajdujących się przy ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Zapytanie z dn. 11-03-2019 r.
Odpowiedź z dn. 25-03-2019 r.
Zapytanie w sprawie uzupełnienia ubytków nawierzchni ulic znajdujących się w Namysłowie: Aleksandra Fredry, Bolesława Leśmiana, Jana Andrzeja Morsztyna i Wisławy Szymborskiej Michał Wilczak Zapytanie z dn. 04-03-2019 r.
Odpowiedź z dnia 12-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019 Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie występujących na terenie gminy Namysłów zanieczyszczeń powietrza wytwarzanymi podczas spalania w piecach odpadów lub niskiej jakości opału Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 26-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 08-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni ulicy Łąkowej w Namysłowie oraz w nawierzchni ulic bezpośrednio z nią sąsiadujących Michał Wilczak Interpelacja z dn. 20-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku na wiejskich przystankach autobusowych Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie wyboru sołtysów w gminie Namysłów w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 15-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 01-03-2019 r.
Interpelacja w sprawie koncertu "Kolędy Pospieszalskich" Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku Marcin Biliński Interpelacja z dn. 04-02-2019 r.
Odpowiedź z dn. 12-02-2019 r.
Interpelacja w sprawie finansowania działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury z budżetu Gminy Namysłów w 2018 roku Jakub Włodarczyk Interpelacja z dn. 19-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 02-01-2019 r.
Interpelacja w sprawie wykonanych inwestycji przez Gminę Namysłów na przestrzeni lat 2002-2018 Marcin Biliński Interpelacja z dn. 11-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 20-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie utrzymania terenów niezabudowanych przy ul. W. S. Reymonta w Namysłowie Michał Wilczak Interpelacja z dn. 10-12-2018 r.
Odpowiedź z dn. 18-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie zapewnienia uczniom uczęszczającym do szkół i placówek, dla których Gmina Namysłów jest organem prowadzącym, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych Michał Wilczak Interpelacja z dn. 29-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.
Interpelacja w sprawie potencjalnej zmiany właściciela Browaru Namysłów Sp. z o.o. Michał Wilczak Interpelacja z dn. 27-11-2018 r.
Odpowiedź z dn. 11-12-2018 r.